Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Kvalitnejšie služby vďaka nonstop colnému call centru

BRATISLAVA, 29.05.2020: Finančná správa opäť rozširuje svoje služby pre klientov. Informácie v colnej oblasti bude na call centre poskytovať nonstop. Ide o ďalšie z proklientskych opatrení, ktoré finančná správa v ostatných mesiacoch zavádza. K skvalitneniu servisu finančná správa pristúpila nielen pre zvyšujúci sa počet klientov, ale aj pre plánované zmeny v preclievaní tovaru v Európskej únii.

Finančná správa od 1.júna 2020 vychádza v ústrety klientom a opäť skvalitňuje svoje služby. Call centrum finančnej správy na voľbe č.5 – informácie k colným predpisom a spotrebným daniam – bude pre klientov k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni. Od pondelka tak bude nonstop poskytovať všetky informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory k colným informačným systémom.

„Finančná správa týmto krokom reaguje na zvýšený nápor na colnom call centre v ostatných mesiacoch a zároveň sa vopred pripravuje na zásadné zmeny v colnom konaní. Od prepuknutia pandémie máme výrazne vyšší počet dopytov vzhľadom na zvýšený dovoz ochranných pomôcok či možnosti ich oslobodenia od poplatkov. Zavedením nonstop prevádzky sa pripravujeme aj na zvýšenie preclievania zásielok z Veľkej Británie po skončení prechodného obdobia po brexite. Nápor na finančnú správu sa ešte zvýši plánmi EÚ rozšíriť colné konanie aj na zásielky z tretích krajín s nízkou hodnotou,“ vysvetlila prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

Infolinka (048/ 43 17 222) je najvyťaženejším nástrojom pri komunikácii finančnej správy s verejnosťou. V daňovej oblasti funguje od roku 2014. Elektronizácia colnej agendy bola dôvodom, pre ktorý finančná správa v roku 2016 spustila aj colnú časť call centra. Finančná správa prostredníctvom call centra poskytuje odborné informácie k daňovým a colným predpisom. K dispozícii je počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hodiny, od 1.júna v colnej časti nonstop. Klient finančnej správy má na call centre možnosť voľby zo šiestich oblastí – elektronická komunikácia, informácie k DPH, k dani z príjmov, eKasa a daň z motorových vozidiel, colné predpisy, ako aj povolenia pre trhové miesta v obciach.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 298 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(29. 05. 2020)

Archív noviniek