Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Nitrianski colníci zlikvidovali nebezpečné textilné výrobky

NITRA – 07.03.2019: Nitrianski colníci včera dohliadali na likvidáciu viac ako 107 000 kusov dámskych pletených nohavíc označovaných ako legíny a zabránili tak tomu, aby sa tento zdraviu škodlivý tovar dostal ku spotrebiteľom. 

V stredu 6. marca 2019 dohliadali colníci na likvidáciu 107 880 kusov dámskych pletených nohavíc - legín, ktoré boli zaistené nitrianskymi colníkmi ešte v roku 2014 na základe ich dôvodných pochybností o deklarovaných údajoch a zdravotnej nezávadnosti tovaru. Tovar bol po rozdrvení spálený v spaľovni odpadov. 

Pred samotným zničením bol tovar, ktorý sa stal po jeho zaistení majetkom štátu, prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie preverený a posúdený z hľadiska jeho bezpečnosti a zdravotnej spôsobilosti pri jeho používaní, pričom na základe výsledkov laboratórnych testov v ňom bola zistená nadlimitná koncentrácia viacerých druhov škodlivých chemických látok. Na základe týchto skutočností bol predmetný tovar z dôvodu ochrany spotrebiteľa zničený pod dohľadom colníkov, čím sa zabránilo jeho uvoľneniu na trh EÚ a tým ohrozeniu zdravia kupujúcich, ktorí by takýto tovar po zakúpení nosili.
 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 285 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(07. 03. 2019)

Archív noviniek