Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Na leteckých dňoch SIAF 2014 budú colníci informovať aj o CITES

BANSKÁ BYSTRICA – 25. 08. 2014: CITES predstavuje dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín „Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora". Jeho cieľom je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta tak, aby sa zamedzilo bezohľadnému využívaniu týchto druhov na obchodné účely.

Colný úrad Banská Bystrica pozýva verejnosť, aby počas leteckých dní SIAF 2014, ktoré sa uskutočnia v dňoch 30. - 31. 08. 2014, navštívila stanovisko finančnej správy, kde ich colníci poinformujú o dohovore CITES. Ten už desiatky rokov reguluje obchod s jedincami ohrozených druhov nadobudnutých z voľnej prírody, odchovanými v zajatí alebo vypestovanými v umelých podmienkach. Colníci vo výkone služby kontrolujú, či exempláre prechádzajúce cez štátnu hranicu majú platné doklady a povolenia, prípadne či nie sú tieto druhy chránené.

Dohovor CITES sa však netýka len živých organizmov, ale aj častí ich tiel a výrobkov z nich. Do tejto skupiny patria napr. slonovina, kožušiny, obuv z krokodílej, či hadej kože, ale aj lieky obsahujúce druhy chránené týmto dohovorom, ktoré používa predovšetkým tradičná čínska medicína, ktorej produkty si občania často objednávajú prostredníctvom internetového obchodu. V súčasnej dobe takejto ochrane podlieha približne 2 500 druhov živočíchov a 35 000 druhov rastlín.

Finančná správa zároveň upozorňuje občanov, ktorý sa zaujímajú o kúpu exotických suvenírov, aby si overili, či nie sú chránené dohovorom CITES. Dovoz a vývoz takýchto exemplárov je totiž nelegálny. Z našich doterajších skúseností ide vo väčšine prípadov najmä o dovoz exemplárov ohrozených druhov na územie EÚ. Pomerne častým opakujúcim sa javom je dovoz suvenírov z tretích krajín, ktoré podliehajú dohovoru CITES ako napr.: koraly, niektoré druhy kaviáru, lastúr, schránok morských živočíchov, výrobky z kože, niektoré živé zvieratá a rastliny a pod. Ak si občania nie sú istí, najlepším riešením je takýto suvenír nekúpiť.

Všetky dôležité informácie k problematike CITES sú zverejnené aj na stránke finančnej správy www.financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB]

(25. 08. 2014)

Archív noviniek