Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Letisko v Nitre sa od júla 2019 stáva colným letiskom

NITRA – 28.06.2019: Nitrianski colníci budú od 01.07.2019 vykonávať colný dohľad na medzinárodnom letisku v Nitre. Od tohto dátumu budú môcť na tomto letisku pristávať lietadlá prilietajúce z krajín mimo EÚ a zároveň odlietať lietadlá smerujúce do krajín mimo EÚ. Skutočnosť, že sa nitrianske medzinárodné letisko stalo "colným letiskom", budú môcť využiť najmä podnikateľské subjekty a dovolenkári.

Letisko Nitra, ktoré je umiestnené v katastri obce Janíkovce, sa od 01.07.2019 dostane do zoznamu "colných letísk", uvedených v prílohe Colného zákona. Od uvedeného dňa sa budú môcť na tomto medzinárodnom letisku realizovať prílety lietadiel prilietajúcich z krajín mimo EÚ a zároveň odlety lietadiel smerujúcich mimo colné územie EÚ. Colný dohľad bude na letisku, ktoré sa týmto stáva colnou hranicou EÚ, zabezpečovať pobočka CÚ Nitra 6165.

Colníci budú pred každým odletom a pri každom prílete lietadla vykonávať colnú kontrolu tovaru, batožiny a cestujúcich osôb zameranú najmä na prepravu peňažných prostriedkov, prepravu zbraní a streliva, drog a prekurzorov, dovoz tovaru podliehajúceho oslobodeniu od cla a DPH, tovaru podozrivého z porušovania práv duševného vlastníctva, tovaru podliehajúce Dohovoru CITES, nepovolenú prepravu mäsových a mliečnych výrobkov, na tovar podliehajúci SPD ako sú najmä tabak, cigarety a alkohol a pod. Bez uvedenej kontroly nebude možné na letisku Nitra - Janíkovce realizovať prílet lietadiel z letísk mimo EÚ a odlet lietadiel mimo colné územie EÚ.

Aby sa predišlo zbytočným komplikáciám či zdržaniu pri výkone colného dohľadu, je potrebné, aby sa prilietajúci či odlietajúci cestujúci, vrátane pilotov a posádky, vopred informoval o limitoch pre oslobodenie tovaru od cla, DPH či SPD, o zákazoch a obmedzenia a o iných povinnostiach, s ktorými je dovoz či vývoz tovaru alebo finančných prostriedkov spojený. Najdôležitejšie informácie sú uverejnené na portáli finančnej správy, ale napríklad aj na informačnej tabuli CÚ Nitra priamo v areáli letiska.

Od začiatku tohto roka boli colníkmi na colných letiskách v rámci Slovenskej republiky zaznamenané nasledovné záchyty (zaistený tovar):

  • Mäsové a mliečne výrobky - 17 záchytov
  • Cigarety, tabak – 24 záchytov
  • Bezdymové tabakové výrobky – 2 záchyty
  • Alkohol – 2 záchyty
  • CITES - 1 záchyt
  • PDV (fejky) – 16 záchytov
  • Finančná hotovosť – 9 prípadov neoznámenia finančnej hotovosti

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 295 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 06. 2019)

Archív noviniek