Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Colníci na letisku majú rušno

BRATISLAVA – 22.09.2017: Colníci na bratislavskom letisku M. R. Štefánika sa zapojili do Dní otvorených dverí, ktoré sa konajú oddnes až do nedele (24.09.) Verejnosti počas troch dní predstavia okruhy svojich pracovných úloh, ktoré v priestoroch najväčšieho slovenského letiska plnia. Upozornia cestujúcich, aké suveníry nie je povolené nosiť z dovoleniek. A návštevníci môžu v praxi vidieť, ako vycvičený pes dokáže nájsť zakázané exempláre, drogy či peňažnú hotovosť a prezrieť si výsledky ich práce vo forme vystavených ukážok záchytov.

Colníci na letisku robili kontroly vždy, no minulý rok bola zriadená Pobočka colného úradu Bratislava Letisko – Cestovný styk priamo v priestoroch letiska. Úlohou našich colníkov je kontrolovať cestujúcich a ich batožinu, lietadlá a taktiež pohyb osôb a motorových vozidiel pohybujúcich sa v blízkosti letiska a letiskovej plochy a prispievať tak k bezpečnosti na letisku. Pri výkone colných kontrol sa colníci zameriavajú aj za pomoci služobných psov na vyhľadávanie zakázaného tovaru alebo podlieha obmedzeniam pri dovoze alebo vývoze. Medzi takýto tovar patria napríklad omamné a psychotropné látky, rôzne druhy liekov, anaboliká, steroidy a prekurzory, tabak, tabakové výrobky a iné.

Na tejto pobočke pracuje v súčasnosti 19 colníkov, ktorí zabezpečujú nepretržitú ochranu vonkajšej hranice EÚ, pričom im v tejto práci pomáha sedem služobných psov. Pri práci colníci využívajú aj RTG zariadenie, ktoré slúži na zistenie nedovoleného druhu tovaru v batožine cestujúceho. Od svojho zriadenia táto pobočka zaznamenala viac ako 100 porušení colných predpisov cestujúcimi, zväčša pri dovoze tovaru.

Doposiaľ najväčšie záchyty v tomto roku boli v januári, keď pri pravidelnej leteckej linke z Kyjeva bolo zaistených 9 800 ks cigariet a v máji. Pri colnej kontrole pravidelnej leteckej linky z Dubaja vtedy colníci našli 38 kusov chránených koralov. Občan z Českej republiky (49) sa vracal z dovolenky z ostrova Zanzibar. Išlo o koraly, ktoré sú chránené Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Počas Dňa otvorených dverí si verejnosť prezrela i ďalšie suveníry, ktoré sa v minulosti snažili cestujúci doviezť na Slovensko aj z dovoleniek, no colníci ich zaistili. Medzi ohrozené druhy, ktoré mohli vidieť, patrí napríklad slonia noha, hodinky z krokodíla, pancier z korytnačky, motýle či výrobky z hadov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 130 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(22. 09. 2017)

Archív noviniek