Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Colníci na letisku mali náročnú sezónu

BRATISLAVA – 17.10.2017: Celkovo 32 rozhodnutí o zaistení tovaru týkajúcich sa 65 180 kusov cigariet, 9 250 gramov ochuteného tabaku, 49 ks koralov a 15,45 kg mäsa vydali colníci Pobočky colného úradu (PCÚ) Bratislava Letisko – Cestovný styk počas uplynulých piatich mesiacov. Zhustená letná prevádzka na najväčšom slovenskom letisku sa premietla aj do súhrnných štatistík colných kontrol počas uvedeného obdobia. 

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave pracuje v mesiacoch máj až október v letnej prevádzke, kedy je výrazne zvýšený počet príletov a odletov lietadiel. Za uvedené obdobie vybavilo 14 323 letov s 1 139 007 pasažiermi. Zhustená letecká premávka vyžaduje zvýšené pracovné nasadenie colníkov PCÚ Bratislava Letisko – Cestovný styk pri colných kontrolách cestujúcich vstupujúcich na územie SR a tiež v prípade príletov z tretích krajín. 

Počas spomínaných mesiacov colníci vydali 32 rozhodnutí o zaistení tovaru týkajúcich sa 65 180 kusov cigariet, 9 250 gramov ochuteného tabaku, 49 ks koralov a 15,45 kg mäsa. Udelili takisto 36 blokových pokút v celkovej výške 1 838 eur. Úlohou colníkov je aj kontrola finančnej hotovosti, pretože cestujúci pri vstupe do EÚ, alebo výstupe z nej, majú povinnosť prihlásiť colným orgánom peňažné prostriedky vo výške 10 000 eur a viac. V tomto prípade colníci zistili 7 porušení predpisov, za čo udelili blokové pokuty v sume 313 eur.  

Z prípadov vyberáme: Občianka Ruska, ktorá priletela do Bratislavy linkou z Moskvy, mala v kabelke hotovosť vo výške 12 000 britských libier a 285 eur. Po prechode cez zelený pruh neprihlásila túto hotovosť a colníci jej uložili pokutu 99 eur. Ukrajinec cestujúci z Kyjeva si v príručnej batožine viezol 15,45 kg mrazeného mäsa. Mäso mu colníci zabavili, vyčíslili náklady spojené s úradným zničením tovaru a uložili sankciu. Slovenke cestujúcej linkou z Dubaja skontrolovali colníci po prílete príručnú batožinu a našli 3 000 ks cigariet a 2 500 g ochuteného tabaku. Tovar takisto zaistili. 

PCÚ Bratislava Letisko – Cestovný styk bola zriadená priamo v priestoroch letiska 1. júla 2016. Na tejto pobočke pracuje v súčasnosti 19 colníkov, ktorí zabezpečujú nepretržitú ochranu vonkajšej hranice EÚ, pričom im v tejto práci pomáha sedem služobných psov. Pri práci využívajú aj RTG zariadenie, ktoré slúži na zistenie nedovoleného druhu tovaru v batožine cestujúceho.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(17. 10. 2017)

Archív noviniek