Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Letné študentské brigády

BRATISLAVA – 20. 05. 2014: Ak študent počas roka na brigádach zarobí viac ako 1 900 eur, je povinný podať na budúci rok daňové priznanie. Hranica zárobku sa oproti minulému roku zdvihla o približne 30 eur.

Ak študent v lete, resp. počas roka 2014 zarobí viac ako 1901,67 eur, má povinnosť podať daňové priznanie z týchto príjmov na Slovensku. Pri príjmoch zo zamestnania alebo z podnikania, resp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 3803,33 eura. Tú si odpočíta v plnej výške od základu dane z dosiahnutých príjmov (ak tento základ dane za rok 2014 nepresiahne sumu 19 809 eur).

V prípade, ak študent v roku 2014 dosiahne príjmy len na Slovensku, ktoré neprekročia 3803,33 eur, daň, ktorú mu zamestnávateľ z jeho príjmov mesačne zrážal, sa mu vráti.

V prípade, ak študent pracuje v zahraničí, daň na Slovensku zvyčajne už neplatí (napríklad https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/obcania-sr-v-zahranici). Tieto príjmy vo všeobecnosti podliehajú zdaneniu v zahraničí. Študent ich na Slovensku vo svojom daňovom priznaní vyjme zo zdanenia (na zamedzenie dvojitého zdanenia uplatní metódu vyňatia, tzn., že tento príjem nezdaní druhýkrát).

Ak študent pracuje v štáte, s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, resp. aj v štáte, s ktorým takúto zmluvu uzatvorenú nemá, a vnútroštátna legislatíva tohto štátu umožňuje vysoké daňové úľavy pri zdaňovaní takéhoto príjmu (vysoká suma nezdaniteľnej časti alebo vysoký strop príjmov, ktoré sa nezdaňujú atď. - napr. Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia), daňovník tieto príjmy nezdaní ani na Slovensku, nakoľko uplatní metódu vyňatia príjmov. Aktuálny zoznám krajín, s ktorými má Slovensko uzavreté dohody nájdete na:
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8688

Vo veci prípadného vrátenia dane, resp. preplatku na dani v zahraničí je potrebné, aby sa študent obrátil na finančný úrad v štáte, v ktorom pracoval. Slovensko nevracia daň z príjmov, ktorá bola odvedená do štátneho rozpočtu iného štátu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 135 kB]

(20. 05. 2014)

Archív tlačových správ