Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Kontrolovali sme bufety na letných festivaloch

BRATISLAVA – 23. 09. 2013: Kontrolóri finančnej správy si počas leta posvietili na hudobné festivaly. Kontroly sa zamerali na pokladničné bločky, cigarety a okolkovaný alkohol. Pochybenia našli v približne polovici prípadov.

Počas leta kontrolóri finančnej správy preverili prevádzky na siedmych festivaloch po celom Slovensku. Aj stánky s občerstvením či upomienkovými predmetmi majú podľa zákona o elektronickej registračnej pokladnici č. 289/2008 Z.z. povinnosť pri predaji tovaru vystavovať bloky z registračnej pokladne. Blok je podnikateľ povinný vystaviť „bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti“.

Na festivaloch vykonali dve desiatky kontrolných nákupov. Porušenie zistili v deviatich prípadoch.

Najčastejším porušením zákona o ERP:

  • nezaevidovanie prijatej tržby v pokladni,
  • podnikateľ tržbu zaevidoval, ale nevydal doklad z pokladne.

Na niektorých festivaloch bola privolaná aj služobná kynologická jednotka. Colníci so psami prehľadali 158 osobných áut. Služobný pes v jednom z vozidiel označil miesto pod sedadlom, kde sa pravdepodobne v minulosti nachádzalo väčšie množstvo tabaku. Vozidlo colníci následne zaevidovali v medzinárodnej databáze, ktorá slúži colným správam po celom svete.

Kontroly na festivaloch sa uskutočnili po dohode a v spolupráci s organizátormi festivalu.

(23. 09. 2013)

Archív tlačových správ