Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Kontrolné akcie na letných festivaloch

BRATISLAVA – 16.07.2013: Kontrolóri finančnej správy majú za sebou prvé kontroly na troch letných hudobných festivaloch. Preverili prevádzky na festivale Top fest, Pohoda a Music summer Zemplínska Šírava.

Prevádzky na letných festivaloch (bufety s občerstvením či upomienkovými predmetmi) majú podľa zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP) č. 289/2008 Z. z. povinnosť pri predaji tovaru vystavovať bloky z registračnej pokladne. Blok je podnikateľ povinný vystaviť bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti.

Kontrolóri sa zamerali nie len na dodržiavania zákona o ERP ale aj kontrolu predávaného alkoholu a cigariet.

Kontrolóri uskutočnili na festivaloch vizuálne kontroly prítomnosti pokladne na prevádzkach aj kontrolné nákupy za účelom zistenia dodržiavania zákona o elektronickej registračnej pokladnici.

Z piatich nákupov sa u troch predajcov prišlo na porušenia zákona

  • daňový subjekt nepoužil pokladňu na zaevidovanie tržby,
  • daňový subjekt vydal blok, avšak bol „falošný“ (nespĺňal náležitosti zákona – DKP, číslo bločku, logo MF).

Na festivaloch sa nenašli žiadne porušenia v súvislosti s predajom nekolkovaného alkoholu či cigariet.

Okrem festivalových areálov sa uskutočnili kontroly motorových vozidiel na príjazdových cestách. Takto prešlo kontrolou viac ako 130 osobných áut. Na jednom z festivalov bola tiež služobná kynologická jednotka. Služobný pes skontroloval 12 vozidiel pričom v jednom z vozidiel označil miesto pod sedadlom, kde sa pravdepodobne v minulosti nachádzalo väčšie množstvo tabaku. Vozidlo colníci následne zaevidovali v medzinárodnej databáze, ktorá slúži colným správam po celom svete.

Kontroly na letných festivaloch budú v nasledujúcich týždňoch pokračovať.

(16. 07. 2013)

Archív tlačových správ