Preskočiť na hlavný obsah

Colnícke leto na letisku

BRATISLAVA – 27.09.2023: Dovolenková sezóna sa na Pobočke Colného úradu (PCÚ) Bratislava Letisko – Cestovný styk prejavila tento rok nielen zvýšeným náporom cestujúcich, ale aj desiatkami záchytov cigariet, mäsa, mliečnych výrobkov či peňažnej hotovosti. Príslušníci finančnej správy zaistili takmer 45 tisíc kusov cigariet, približne 40 kg mäsa a mliečnych výrobkov ako aj väčšie množstvo neohlásenej peňažnej hotovosti. 

Príslušníci finančnej správy z PCÚ Bratislava Letisko – Cestovný styk mali na medzinárodnom letisku M. R. Štefánika pomerne rušné letné mesiace. Po pandemickom období, ktorého dôsledkom bolo obmedzené cestovanie, sa tento rok tisícky dovolenkárov vybrali za oddychom leteckou prepravou. Niektorí však pritom zabudli na pravidlá, ktoré pri dovoze tovaru, predovšetkým z krajín mimo EÚ, platia. Výsledkom práce príslušníkov FS na letisku je za ostatné mesiace záchyt 45 tisíc kusov cigariet rôznych značiek, ktoré si chceli nad rámec povoleného množstva doviezť dovolenkári z Turecka či Egypta.

Často sa príslušníci finančnej správy stretávali aj s nedovoleným dovozom mäsa a mliečnych výrobkov z Veľkej Británie či Macedónska. Od mája išlo o približne 40 kilogramov tohto druhu tovaru. V júli chcela na Slovensko priviezť z Londýna 36-ročná Slovenka z obce Žehra 18,75 kg mäsových a 1,5 kg mliečnych výrobkov. Takýto neobchodný tovar však podlieha zákazom a obmedzeniam pri vstupe na územie EÚ, preto ho finančná správa musela cestujúcej zaistiť.

Pri kontrole cestujúcich letu z tureckého Dalamanu zistili príslušníci FS zase porušenie predpisov u 33-ročnej Ukrajinky. V jej príručnej batožine našli finančné prostriedky v hodnote 11 650 dolárov a 770 eur. Každá fyzická osoba, ktorá prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti v minimálnej výške 10 000 eur je povinná podľa Colného zákona bez vyzvania písomne ohlásiť túto skutočnosť príslušnému hraničnému colnému úradu na predpísaných tlačivách, čo však táto cestujúca neurobila. Preto sa prípad skončil vystavením blokovej pokuty vo výške 100 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 299 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp4; 538 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 09. 2023)

Archív noviniek