Preskočiť na hlavný obsah

Nebezpečné lieky v poštových zásielkach

Košice – 14.05.2024: Colný úrad Košice neprepustil v roku 2023 prostredníctvom svojej Pobočky Pošta viac ako 42 tisíc kusov liekov objednaných súkromnými osobami zo štátov mimo Európskej únie a vrátil ich späť odosielateľom. Najčastejšie zadržané medikamenty mali slúžiť na liečbu ochorenia COVID-19, po nich nasledovali anaboliká a lieky na mužskú potenciu.

Do konca apríla tohto roka putovalo naspäť ďalších 158 poštových zásielok s obsahom viac ako 14 tisíc kusov tabletiek, gélov, injekčných roztokov a iných liekových foriem. Najviac z vrátených liekov pochádza z Indie, Veľkej Británie a Číny. V zásielkach sa nachádzali liečivá viazané na predpis a bez predpisu v približne rovnakom pomere.

Colné úrady pri zistení dovozu liekov súkromnými osobami bez potrebných povolení majú za úlohu chrániť spotrebiteľa tým, že lieky neodovzdajú adresátovi. Príslušníci finančnej správy sa pri neprepustení zásielok obsahujúcich lieky riadia stanoviskom príslušného orgánu dohľadu, ktorým je Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Pri ich objednávaní z tretích krajín totiž existuje vysoké riziko, že daný prípravok neobsahuje deklarované liečivo alebo obsahuje úplne iné liečivo, či rôzne neznáme látky, ktoré sú potenciálnym alergénom a môžu predstavovať vážne zdravotné riziko pre užívateľa. Neexistuje totiž záruka, že takto zakúpené lieky sú bezpečné a pravé.

Začiatkom mája zistili príslušníci finančnej správy pri colnej kontrole jednej z poštových zásielok 84 balení u nás neregistrovaných liekov (952 kusov) určených na liečbu epileptických záchvatov, depresie a poruchy pozornosti. Príslušníci finančnej správy zásielku neprepustia a upozorňujú verejnosť, že dovoz liekov zo štátov mimo Európskej únie je umožnené len osobám s potrebným povolením.

Nízka cena takto objednávaných liekov, či ich ľahšia dostupnosť, napr. pri liekoch, ktoré sú v Slovenskej republike iba na predpis, je výsledkom menších požiadaviek na ich kvalitu, účinnosť a bezpečnosť v tretích krajinách. Preto sa môže stať, že rovnaký liek od rovnakého výrobcu nemusí mať rovnaké zloženie ako na Slovensku. Uvedené sa opakovane potvrdzuje pri laboratórnych analýzach vykonávaných Štátnym ústavom na kontrolu liečiv.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 303 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 05. 2024)

Archív noviniek