Preskočiť na hlavný obsah

Objednávanie liekov zo zahraničia je pre súkromné osoby riskantné

ŽILINA – 12.12.2023: Za posledný rok bolo z vyclievacej pošty v Žiline vrátených späť takmer 13 tis. ks liekov, ktoré si objednali súkromné osoby zo štátov mimo EÚ. Dôvodom bol ich neznámy pôvod a vážne riziko, ktoré hrozilo spotrebiteľom, keby ich použili. 

Nedostupnosť niektorých liekov, jednoduchšie zaobstaranie a nižšia cena sú dôvodmi pre niektorých ľudí na to, aby  ich objednávali cez internet alebo prostredníctvom známych z tretích krajín. Len na vyclievaciu poštu v Žiline tento rok prišlo 168 poštových zásielok s 12 960 ks liekov, ktoré mali byť doručené občanom SR. 

Najviac z nich pochádzalo z Indie a potom z Veľkej Británie a Turecka. Ľudia ich objednávali na liečbu závislostí od alkoholu, vysokého tlaku, alergií, parazitárnych infekcií i porúch pozornosti a iných ochorení, pričom niektoré z nich boli určené aj pre deti. Významné zastúpenie mali tiež tabletky na potenciu.   

Ani jedny z liekov, ktoré si dovážali tieto osoby, neboli registrované v SR, mali neznámy pôvod a neprešli potrebnou kontrolou. Pre spotrebiteľa by ich použitie predstavovalo vysoké riziko. Príslušníci finančnej správy zásielky vrátili späť a verejnosti dávajú do pozornosti, že dovážať lieky zo štátov mimo EÚ je možné len osobám, ktoré majú na to vydané povolenie.   

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp4; 483 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(12. 12. 2023)

Archív noviniek