Preskočiť na hlavný obsah

Zamestnanci Colného úradu Košice likvidujú 20 ton nelegálneho tabaku a cigariet

Košice – 25.10.2021: Zamestnanci Colného úradu Košice likvidujú v týchto dňoch viac ako 20 ton zaisteného tabaku a cigariet, v prípade ktorých súd právoplatne rozhodol o ich zhabaní. Likvidovaný tovar pochádza z odhalenej nelegálnej výrobne cigariet v okolí Revúcej v roku 2018.

Tovar pochádza zo zásahu Kriminálneho úradu finančnej správy, v spolupráci s kolegami z colných úradov, uskutočneného v júni 2018, kedy bola v okolí Revúcej odhalená v tom čase najväčšia nelegálna výrobňa cigariet známej značky predávanej bežne aj na území SR. Počas akcie zaistili 10,5 mil. kusov cigariet a viac ako 6 ton tabaku, vrátane strojov na výrobu cigariet. To, že išlo o mimoriadny záchyt dokazuje aj hodnota úniku na dani vyčíslenej vo výške 5 mil. eur.

V tomto prípade išlo o veľkú akciu, počas ktorej finančná správa spolupracovala s medzinárodnými organizáciami Europol a OLAF. Zaujímavé na tomto prípade bolo, že išlo o cigarety renomovanej značky. Cigarety však neboli určené na predaj na Slovensku, ktoré je v oblasti pašovania tabakových výrobkov skôr tranzitnou krajinou. Slovensko-bulharský gang ich mal pašovať v náklade drevenej štiepky do iných európskych krajín.

Fyzická likvidácia zaisteného tabaku a cigariet prebieha v týchto dňoch v košickej spaľovni pod colným dohľadom a za účasti likvidačnej komisie. Pri tabakových výrobkoch, ktorých vlastníkom sa stal štát na základe právoplatného rozhodnutia súdu o zhabaní, je jediný možný zákonný spôsob jeho ďalšieho nakladania likvidácia.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 10. 2021)

Archív noviniek