Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Likvidácia zaistených cigariet

PREŠOV - 15. 10. 2015: Dňa 13.10.2015 likvidovali prešovskí colníci v košickej spaľovni takmer 1 000 kilogramov cigariet a tabaku v hodnote 29 808 eur, ktoré boli zabezpečené v období rokov 2014 až 2015.  

V roku 2014 zabezpečili prešovskí colníci 639 652 kusov cigariet a 119 kg tabaku, ktoré prepadli v prospech štátu. Správca dane je v prípade určitých druhov tovarov (vrátane tabakových výrobkov) povinný zabezpečiť likvidáciu tohto tovaru, v prípade, že prepadol v prospech štátu. Keďže sa jedná o veľké množstvo tovaru, CÚ Prešov likvidoval cigarety a tabak postupne. Tento rok sa jednalo už o druhú  likvidáciu, pričom tretia likvidácia sa uskutoční v novembri.

Likvidované cigarety zabezpečil Colný úrad Prešov v rámci výkonu daňového dozoru a počas viacerých kontrolných akcií, ktoré sa uskutočnili v prevádzkach alebo pri iných bežných kontrolách vykonávaných colníkmi.

U zabezpečených cigariet zvyčajne osoba nevedela v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov preukázať pôvod a spôsob ich nadobudnutia. Ďalším závažným porušením zákona, ktorý viedol k zadržaniu tovaru bol predaj spotrebiteľského balenia cigariet, ktoré neboli označené kontrolnou známkou v súlade so zákonom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB; nové okno]

(15. 10. 2015)

Archív tlačových správ