Preskočiť na hlavný obsah

Zlikvidovali sme 2,5 tony cigariet a tabaku

Košice – 03.06.2022: V košickej spaľovni pod colným dohľadom bolo dnes zlikvidovaných viac ako 2,5 tony cigariet a tabaku, ktorých hodnota presiahla 220.000 eur. Zaistili ich príslušníci Colného úradu Košice počas vykonaných kontrol v rokoch 2020 a 2021. Likvidácia je jediným možným zákonným spôsobom nakladania s nelegálnymi tabakovými výrobkami.

V košickej spaľovni skončilo vyše 2,5 tony nelegálneho tabaku a tabakových výrobkov, ktoré prepadli v prospech štátu. Ich likvidácia sa uskutočňuje v týchto dňoch pod colným dohľadom a za účasti likvidačnej komisie.

Likvidovaný tabak a cigarety zaistili príslušníci Colného úradu Košice v rámci viacerých kontrolných akcií, ktoré sa uskutočnili v prevádzkach a pri bežných cestných kontrolách. V týchto prípadoch zvyčajne fyzická osoba nevedela preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov. Ďalším závažným porušením zákona, ktorý viedol k zadržaniu tovaru, bol predaj spotrebiteľského balenia cigariet bez označenia platnou kontrolnou známkou v súlade so zákonom.

Pri tabakových výrobkoch, ktorých vlastníkom sa stal štát na základe právoplatného rozhodnutia súdu o zhabaní, je jediný možný zákonný spôsob jeho ďalšieho nakladania likvidácia.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(03. 06. 2022)

Archív noviniek