Preskočiť na hlavný obsah

Zlikvidovali sme už viac ako 1,5 tony živočíšnych produktov

MICHALOVCE – 28.10.2021: Colný úrad Michalovce v tomto roku zlikvidoval už viac ako 1,5 tony tovaru živočíšneho pôvodu. Finančná správa preto apeluje na cestujúcu verejnosť, aby tovar dovážaný v ich batožine spĺňal stanovené legislatívne podmienky aj povolené množstevné limity a neohrozil zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

Po letnej turistickej sezóne Colný úrad Michalovce zrealizoval ďalšiu úradnú likvidáciu tovaru živočíšneho pôvodu zadržaného cestujúcim na hraničných priechodoch vo Vyšnom Nemeckom a v Čiernej nad Tisou. Likvidácia tohto tovaru sa uskutočnila prostredníctvom kafilérie, ktorej bolo odovzdané mäso, masť, slanina, oškvarky, salámy, klobásy, tvaroh, maslo, mliečne výrobky, vajíčka aj med. Dovoz prevažnej väčšiny z nich je úplné zakázaný, pre niektoré ako napríklad med či vajíčka sú stanovené striktné množstevné limity.

Tentokrát bolo zlikvidovaných 817,47 kg takéhoto tovaru, z toho 764,84 kg na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom a 52,63 kg na hraničnom priechode v Čiernej v Tisou. V tomto roku colný úrad úradne zlikvidoval tovar živočíšneho pôvodu zadržaný na hraničných priechodoch na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici v celkovom množstve 1 559,97 kg.

Finančná správa opätovne upozorňuje, že neobchodný dovoz tovaru živočíšneho pôvodu na územie EÚ z tretích krajín je v zmysle platnej legislatívy zakázaný. Dôvodom je ochrana zdravia, životného prostredia a spotrebiteľa a ochrana pred zavlečením rôznych škodcov, nákaz, chorôb a mikroorganizmov na územie SR a EÚ.

Cestujúci si však bez obáv môžu doviezť napríklad chlieb, sucháre, koláče, sušienky, oblátky, čokoládu, cukrovinky a sladkosti. Povolený je aj dovoz výživových doplnkov v balení pre konečného spotrebiteľa, cestovín nemiešaných s mäsovým výrobkom ani ním neplnených. Dovoz medu, vajec, mušlí či slimákov je povolený v množstve 2 kg. Taktiež je umožnený dovoz sušeného dojčenského mlieka či špeciálnych potravín potrebných zo zdravotných dôvodov v množstve 2 kg.

Finančná správa preto odporúča verejnosti vopred si overiť, či tovar, ktorý si plánujú doviezť, nepodlieha zákazom, obmedzeniam alebo limitom. Vyhnú sa tak prípadným problémom a neplánovanému zdržaniu sa na hranici. Navyše pri tovare živočíšneho pôvodu musia cestujúci uhradiť aj náklady na likvidáciu, ktoré sú im vyrubené na mieste vstupu do SR pri neprepustení tohto tovaru. Nezákonným dovozom tovaru nielen z Ukrajiny, ale aj z iných tretích krajín, sa občania môžu dopustiť colného priestupku alebo trestného činu, za ktorý hrozí postih vo forme pokuty, neprepustenia, zaistenia alebo zhabania tovaru, prípadne iný trest.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 10. 2021)

Archív noviniek