Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Likvidácia nelegálneho tabaku a cigariet

PREŠOV – 02. 11. 2016: Prešovskí colníci likvidovali v košickej spaľovni nelegálny tabak a cigarety v celkovej hodnote takmer 120 000 eur.

Colníci počas uplynulého týždňa spálili 1 400 kilogramov tabaku a 7 742 cigariet, ktoré prepadli v prospech štátu. Fyzická likvidácia zaisteného tabaku a cigariet bola v košickej spaľovni pod colným dohľadom a za účasti likvidačnej komisie.

Správca dane je v prípade určitých druhov tovarov (vrátane tabakových výrobkov) povinný zničiť takýto tovar v prípade, že prepadol v prospech štátu.

Likvidovaný tabak a cigarety zabezpečil Colný úrad Prešov v rámci výkonu daňového dozoru a počas viacerých kontrolných akcií, ktoré sa uskutočnili v prevádzkach alebo pri iných bežných kontrolách vykonávaných colníkmi v období rokov 2015 až 2016.

U zabezpečeného tabaku a cigariet zvyčajne osoba nevedela preukázať v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov pôvod a spôsob nadobudnutia týchto tabakových výrobkov u nej zistených. Ďalším závažným porušením zákona, ktorý viedol k zadržaniu tovaru bol predaj spotrebiteľského balenia cigariet, ktoré neboli označené kontrolnou známkou v súlade so zákonom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 196 kB; nové okno]

(02. 11. 2016)

Archív noviniek