Preskočiť na hlavný obsah

V spaľovni skončilo viac ako 30 ton tabaku

KOŠICE – 23.01.2024: Príslušníci Colného úradu Košice likvidujú od dnešného dňa v košickej spaľovni viac ako 30 ton tabaku a cigariet. Uvedené množstvo tabakových výrobkov je za posledné roky najväčšie a o ich zhabaní do vlastníctva štátu právoplatne rozhodol súd.

V košickej spaľovni sa dnes začalo s likvidáciou viac ako 30 ton tabaku a cigariet. Za posledné roky ide o najväčšie množstvo tabakových výrobkov, o zhabaní ktorých právoplatne rozhodol súd.

Colný úrad Košice, ako správca spotrebnej dane z tabakových výrobkov, je povinný zničiť tovar, ktorý prepadol v prospech štátu. Tabak a spotrebiteľské balenia cigariet bez označenia slovenskou kontrolnou známkou pochádzajú z operatívno-pátracej činnosti ofenzívnych zložiek finančnej správy. Fyzická likvidácia zaisteného tabaku a cigariet prebieha pod colným dohľadom a za účasti likvidačnej komisie.

Pri tovare, ktorý sa stal majetkom štátu a pochádza z výkonu daňového dozoru, colného dohľadu alebo z presadzovania práv duševného vlastníctva, zohľadňuje Colný úrad Košice všetky zákonné možnosti, ktoré sa naň vzťahujú. Pri tabakových výrobkoch, ktorých vlastníkom sa stal štát na základe právoplatného rozhodnutia súdu o zhabaní, je jediný možný zákonný spôsob jeho ďalšieho nakladania fyzická likvidácia.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(23. 01. 2024)

Archív noviniek