Preskočiť na hlavný obsah

Likvidácia tabaku aj registračných pokladníc

Prešov - 20.02.2024: Colný úrad (CÚ) Prešov zlikvidoval v spaľovni odpadov viac ako 5,6 ton tabaku, ktorý prepadol v prospech štátu. Zničil aj tri registračné pokladnice, ktoré zabezpečil pri kontrolách zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Príslušníci finančnej správy CÚ Prešov likvidovali tento mesiac tabak a elektroniku - fén na etikety, MP3 prehrávače ako aj registračné pokladnice. Celkovo skončilo v spaľovni odpadov 5 623 kg tabaku, ktorý pochádza z operatívno-pátracej činnosti a stal sa majetkom štátu. ERP a ďalšiu elektroniku, ako fén na etikety a 8 kusov MP3 prehrávačov značky Apple, CÚ odovzdal firme na likvidáciu elektrotechnického odpadu. ERP úrad likvidoval z dôvodu, že svojimi technickými parametrami nespĺňajú požiadavky zákona. Fyzická likvidácia tovaru sa uskutočnila pod dohľadom príslušníkov CÚ.

CÚ Prešov pri tovare, ktorý sa stal majetkom štátu a pochádza či už z výkonu daňového dozoru, colného dohľadu alebo z presadzovania práv duševného vlastníctva, zohľadňuje všetky zákonné možnosti, ktoré sa naň vzťahujú. Napríklad pri tabakových výrobkoch je úrad povinný prepadnutý tovar zničiť. Pri napodobeninách je nutné skúmať, či boli porušené práva majiteľov ochranných známok, a či uvedený tovar neohrozuje zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa. U napodobenín sa často vyskytuje nevyhovujúce zloženie použitých materiálov a nižšia kvalita spracovania výrobku, čím môžu byť pri používaní nebezpečné.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 02. 2024)

Archív noviniek