Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu

BRATISLAVA – 17.6.2013: 430 eur je maximálna možná hodnota tovaru, ktorú si môžu občania priviezť z dovolenky z krajiny mimo EÚ a neplatiť pritom dane a clo. Obmedzené množstvá platia aj pre cigarety či alkohol. 

Z tretích krajín – Turecko, Tunis a podobne, je možné doviezť leteckou dopravou tovar do hodnoty 430 eur. Pokiaľ použijete iný druh dopravy – tento limit sa znižuje na 300 eur. Cestujúci mladší ako 15 rokov si môžu doviezť tovar do 150 eur. 

Limity pre letecký dovoz neobchodného tovaru z tretích krajín (oslobodené od cla a dovozných platieb):

Tabakové výrobky

  • najviac 200 ks cigariet
  • najviac 100 ks krátkych cigariek
  • najviac 50 ks cigár
  • najviac 250 g tabaku na fajčenie

Alkohol a alkoholické nápoje

  • najviac 1 liter alkoholu nad 22 obj. % alkoholu
  • najviac 16 litrov piva
  • najviac 4 litre tichého vína – z toho šampanské max. 2 litre
  • najviac 2 litre alkoholu do 22 obj. % alkoholu

Iný tovar 

napr. parfumy - bez obmedzenia (hodnota tovaru nesmie presiahnuť 430 eur/osoba resp. 150 eur/dieťa  do 15 rokov),

káva – max. 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie čaj – max. 100 gramov alebo 40g čajového extraktu a esencie

Neobchodný tovar je tovar v batožine cestujúceho, dovážaný z tretích krajín ak je určený na jeho osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti, alebo je určený ako dar. Množstvo výrobkov nesmie vzbudzovať podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely a dovoz sa uskutočňuje príležitostne.

(17. 06. 2013)

Archív tlačových správ