Preskočiť na hlavný obsah

Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu

BRATISLAVA – 18. 7. 2016: 430 eur je maximálna možná hodnota tovaru, ktorú si môžu občania priviezť z dovolenky z krajiny mimo EÚ a neplatiť pritom dane a clo. Obmedzené množstvá platia aj pre cigarety či alkohol.

Z tretích krajín – Turecko, Tunis či Kuba, je možné doviezť leteckou dopravou tovar pre osobnú spotrebu do hodnoty 430 eur. Pokiaľ použijete iný druh dopravy – tento limit sa znižuje na 300 eur. Cestujúci mladší ako 15 rokov si môžu doviezť tovar do 150 eur.

Limity pre letecký dovoz neobchodného tovaru z tretích krajín (oslobodené od cla a dovozných platieb):

Tabakové výrobky

  • najviac 200 ks cigariet,
  • najviac 100 ks krátkych cigariek,
  • najviac 50 ks cigár,
  • najviac 250 g tabaku na fajčenie.

Alkohol a alkoholické nápoje

  • najviac 1 liter alkoholu nad 22 obj. % alkoholu,
  • najviac 16 litrov piva,
  • najviac 4 litre tichého vína,
  • najviac 2 litre šampanské,
  • najviac 2 litre alkoholu do 22 obj. % alkoholu.

Tieto oslobodenia sa nevzťahujú na osoby mladšie ako 17 rokov.

Iný tovar

napr. parfumy - bez obmedzenia (hodnota tovaru nesmie presiahnuť 430 eur/osoba resp. 150 eur/dieťa do 15 rokov),
káva – max. 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie,
čaj – max. 100 gramov alebo 40g čajového extraktu a esencie,

Neobchodný tovar je tovar v batožine cestujúceho, dovážaný z tretích krajín ak je určený na jeho osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti, alebo je určený ako dar. Množstvo výrobkov nesmie vzbudzovať podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely a dovoz sa uskutočňuje príležitostne.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

(18. 07. 2016)

Archív noviniek