Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Kontrolná akcia „Lyžiarske strediská“

Bratislava – 20.3.2013: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky počas kontrolnej akcie „Lyžiarske strediská“ v dňoch od 18. februára do 8.marca 2013 uskutočnilo 218 kontrol, pričom v 78 prípadoch bolo na kontrolovaných miestach zistené porušenie zákona. Počas troch týždňov sa postupne vo všetkých regiónoch Slovenska uskutočnili kontroly zamerané na overenie stavu dodržiavania používania elektronických registračných pokladníc (ďalej len „ERP“).

Kontroly boli zamerané na lyžiarske strediská a prevádzky určené na občerstvenie, nachádzajúce sa v oblastiach stredísk zimných športov (bufety, reštaurácie a podobne). 

K najčastejším porušeniam predpisov dochádzalo v prípade, keď podnikatelia

  • prijatú tržbu vôbec nezaevidovali do ERP
  • tržbu síce do ERP zaevidovali ale pokladničný doklad nevydali
  • na predajnom mieste vôbec ERP nepoužili. 

Kde by nemali chýbať pri poskytovaní služieb ERP.

V prevádzkach lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov (platí od 15.2.2013), na platených parkoviskách, v stravovacích zariadeniach, pri službách spojených s dodávkami jedál, v pohostinstvách, ďalej pri službách spojených s prenájmom a lízingom rekreačných a športových potrieb v prevádzkach športových zariadení, plavární, kúpalísk a fitnescentier.

(20. 03. 2013)

Archív tlačových správ