Preskočiť na hlavný obsah

Majster Slovenska pomáha košickým colníkom pri hľadaní drog

Košice – 11.11.2021: Za posledný týždeň asistovali služobné psy v Košickom kraji pri štyroch prípadoch nelegálnej prepravy omamných a psychotropných látok. Medzi nimi je aj pes Teo, ktorý je úradujúcim majstrom Slovenska a Rakúska vo vyhľadávaní liehu, omamných a psychotropných látok.

Služobné psy sú rovnocennými kolegami príslušníkov finančnej správy pri odhaľovaní nelegálnej činnosti. Na colných úradoch pomáhajú pri vyhľadávaní omamných a psychotropných látok, tabaku a tabakových výrobkoch, liehu, chránených živočíchov a výrobkov z nich, ako aj finančnej hotovosti. Psy zaradené na košickom colnom úrade majú v posledných dňoch za sebou hneď niekoľko úspešných záchytov.

Hliadka košických colníkov vykonala minulý týždeň v obci Kechnec kontrolu osobného motorového vozidla, v ktorom sa nachádzali dve osoby. Pri kontrole vnútorného priestoru služobný pes Teo aktívne značil čiernu príručnú tašku nachádzajúcu sa na podlahe pod nohami spolujazdca. Kontrolou príručnej tašky boli odhalené dve priehľadné plastové vrecká s obsahom zelenej rastlinnej sušiny a plastová krabička so semenami. Následne majiteľ príručnej tašky priznal, že ide o marihuanu a semená marihuany, ktoré sú jeho vlastníctvom.

O niekoľko dní neskôr ten istý služobný pes označil, pri kontrole motorového vozidla v obci Rožňava, popolník umiestnený v palubnej doske pod rádiom, v ktorom sa nachádzala ďalšia kovová nádoba. Obsahom kovovej nádoby bola opäť marihuana. Ani ukrytie nelegálnej látky v kovovom obale služobného psa Tea nezmiatlo a bez zaváhania ju odhalil.

Pokus o prepravu zakázanej látky v Rožňave odhalil začiatkom tohto týždňa aj služobný pes Beny, keď v kontrolovanom osobnom motorovom vozidle označil príručnú batožinu a odkladací priestor stredového panelu. Vodič motorového vozidla sa vyjadril, že tam má marihuanu, ktorú nesie ako darček kamarátovi k narodeninám. Počas prebiehajúcej kontroly vodič prehlásil, že má u seba aj ďalšiu marihuanu, pričom z vrecka bundy vytiahol krabičku od cigariet, v ktorej sa nachádzali ďalšie tri kusy alumíniových fólií s obsahom zelenej sušiny.

Ďalšie motorové vozidlo bolo zastavené a kontrolované v obci Jaklovce v okrese Gelnica. Vodič tvrdil, že prepravuje osobné veci, keďže sa sťahuje. Aj v tomto prípade sa služobný pes Beny pričinil o pozitívny nález marihuany, keď označil priestor za sedadlom vodiča. Vodič sa okamžite priznal, že tam má v puzdre na okuliare marihuanu, ktorú dostal od kamaráta.

Vo všetkých spomínaných prípadoch vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 171 Trestného zákona, preto boli bezodkladne oznámené a odovzdané vecne a miestne príslušným orgánom činným v trestnom konaní v pôsobnosti PZ SR.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 11. 2021)

Archív noviniek