Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Ľudovít Makó končí vo funkcii riaditeľa KÚFS

BRATISLAVA, 01.06.2020: Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová odvolala dnes z funkcie riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta Makóa. Ľudovít Makó končí vo funkcii riaditeľa KÚFS s účinnosťou od 02.06.2020. Za jeho prácu a výsledky, ktoré KÚFS pod jeho vedením dosiahol, mu patrí poďakovanie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 437 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(01. 06. 2020)

Archív noviniek