Preskočiť na hlavný obsah

Mäso či mliečne výrobky si z Ukrajiny nevozte

MICHALOVCE – 24.8.2021: Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce denne zaznamenávajú prípady dovozu rôznych druhov ovocia, zeleniny, osiva, semien, sadeníc, kvetov, mäsa, mäsových a mliečnych výrobkov. Len v priebehu uplynulého mesiaca júl na hraničnom priechode Vyšné Nemecké neprepustili 320 kg rôznych druhov ovocia a zeleniny, 27 kusov rastlín a sadeníc kvetov a stromov a zaistili 152,7 kg mäsa a mäsových výrobkov a 45 kg mliečnych výrobkov.  

Neobchodný dovoz tovaru rastlinného charakteru na územie EÚ z tretích krajín je v zmysle platnej legislatívy zakázaný. Rovnako aj dovoz prípravkov na ochranu rastlín pre osobnú spotrebu. Prísny zákaz platí i pre dovoz mäsa, mlieka a výrobkov z nich, okrem sušeného dojčenského mlieka či špeciálnych potravín potrebných zo zdravotných dôvodov v množstve 2 kg. Všetky výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú pravidlá, sú po vstupe na územie EÚ v zmysle platnej legislatívy zaistené a musia byť odovzdané na úradnú likvidáciu. Zaistený tovar živočíšneho pôvodu bude neskôr zlikvidovaný prostredníctvom kafilérie, pričom náklady musia uhradiť cestujúci.  

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce denne zaznamenávajú prípady dovozu rôznych druhov ovocia, zeleniny, osiva, semien, sadeníc, kvetov, mäsa, mäsových a mliečnych výrobkov pre osobnú spotrebu cestujúcich. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké neprepustili iba v júli 320 kg rôznych druhov ovocia a zeleniny, 27 kusov rastlín a sadeníc kvetov a stromov a zaistili 152,7 kg mäsa a mäsových výrobkov a 45 kg mliečnych výrobkov.

Finančná správa preto odporúča verejnosti vopred si overiť, či tovar, ktorý si plánujú doviezť, nepodlieha zákazom, obmedzeniam alebo limitom. Nezákonným dovozom tovaru nielen z Ukrajiny, ale aj z iných tretích krajín, sa môžu dopustiť colného priestupku alebo trestného činu, za ktorý hrozí postih vo forme pokuty, neprepustenia, zaistenia alebo zhabania tovaru, prípadne iný trest. Vyhnú sa tak prípadným problémom a neplánovanému zdržaniu sa na hranici.

Cestujúci si však bez obáv môžu doviezť napríklad chlieb, koláče, sušienky, čokoládu, cukrovinky a sladkosti. Povolený je aj dovoz potravinových doplnkov v balení pre konečného spotrebiteľa, cestovín nemiešaných s mäsovým výrobkom ani ním neplnených. Dovoz medu, mušlí či slimákov je povolený v množstve 2 kg. Takýto príležitostne dovážaný tovar má byť určený pre osobnú spotrebu cestujúceho alebo ako dar jeho blízkym, a tomu má zodpovedať aj jeho množstvo. V cestnej a železničnej doprave celková hodnota tovaru dovážaného dospelou osobou nesmie prekročiť sumu 300 eur, v prípade osoby do 15 rokov je to suma 150 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 120 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(24. 08. 2021)

Archív noviniek