Preskočiť na hlavný obsah

Daňové priznanie budete môcť v Petržalke podať aj z auta

BRATISLAVA – 28.03.2022: Daňové priznanie bude možné aj tento rok podať z auta. Preberanie formou „drive in“ bude daňovým subjektom k dispozícii na najfrekventovanejšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke v stredu 30. a vo štvrtok 31. marca. Počas posledných štyroch marcových dní sú posilnené kapacity aj na ostatných daňových úradoch po celom Slovensku a call centre finančnej správy.

Finančná správa aj v tomto roku vychádza v ústrety klientom a prichádza s obľúbenou službou „McDane“. Preberanie daňových priznaní formou drive in bude na najväčšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke. Svoje daňové priznanie budú môcť klienti finančnej správy odovzdať priamo z auta na parkovisku v areáli budov Plus Centra na Panónskej ceste v Bratislave. „McDane“ budú fungovať v stredu 30. marca od 8:00 do 17:00 hod. a vo štvrtok 31. marca od 8:00 do 18:00 hod

Od roku 2017, kedy finančná správa po prvýkrát sprístupnila danú službu, ju využilo takmer 8 000 daňovníkov.

Bratislavský daňový úrad na Ševčenkovej ulici okrem toho zriaďuje aj dve preberacie miesta z exteriéru tak, aby klienti nemuseli vstupovať do budovy úradu. Počas posledných štyroch marcových dní sú posilnené kapacity aj na ostatných daňových úradoch po celom Slovensku a call centre finančnej správy. Cieľom je poskytnúť daňovníkom čo najširšiu podporu pri plnení svojich povinností. Finančná správa ročne príjme vyše 1,2 milióna daňových priznaní, zatiaľ si túto povinnosť splnila približne 43 % daňovníkov.

Prehľad posilnených úradných hodín na daňových úradoch:

Podateľňa a klientska zóna

Pondelok

28.03.2022

08.00 – 17.00

Utorok 29.03.2022

08.00 – 17.00

Streda 30.03.2022

08.00 – 17.00

Štvrtok 31.03.2022

08.00 – 18.00

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(28. 03. 2022)

Archív noviniek