Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Pri kontrole našli v balíku medveďa hnedého

ŽILINA – 26.08.2020: Pracovníci žilinskej vyclievacej pošty našli v jednej zo zásielok prichádzajúcej z tretích krajín exemplár živočícha zaradeného medzi ohrozené druhy. Išlo o vypracovanú kožu medveďa hnedého, ktorú možno doviezť na Slovensko len na základe špeciálneho povolenia.  

Poštová zásielka, v ktorej mal byť podľa dokladov koberec, prišla  na žilinskú vyclievaciu poštu z Ruska. Keď ju príslušníci finančnej správy tohto pracoviska otvorili, naskytol sa im pohľad na kožu z medveďa hnedého. Aj napriek tomu, že sa čoraz častejšie ozývajú hlasy kritizujúce premnoženosť medveďa v našej krajine, je tento druh zaradený do Červeného zoznamu ohrozených druhov Svetovej únie ochrany prírody a obchod s ním je podriadený prísnym opatreniam. 

Pracovníci vyclievacej pošty požadovali od príjemcu tovaru, aby predložil potrebné povolenie na dovoz. No ani v stanovenej lehote tak neurobil a tak mu zásielku nemohli odovzdať. 

V minulosti už kontrolujúcich podobný obsah balíka prekvapil, dokonca dvakrát. Raz v ňom bola vypracovaná koža a lebka so spodnou čeľusťou medveďa baribala určené pre lovca, ktorý ich získal ako poľovnícku trofej v Kanade. Druhýkrát to bola zásielka s kožou a štyrmi zubami tiež z medveďa baribala. Ani v týchto prípadoch nemali adresáti doklady potrebné na dovoz a tovar bol zaistený.     

Príslušníci finančnej správy opätovne upozorňujú ľudí, aby si ešte pred dovozom takého tovaru ako sú živočíchy, rastliny alebo výrobky z nich zistili, čo potrebujú k bezproblémovému priebehu pri preclievaní.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 08. 2020)

Archív noviniek