Preskočiť na hlavný obsah

Medzinárodný deň colníctva

BRATISLAVA – 26.01.2023: Od roku 1983 si 26. január pripomíname ako Medzinárodný deň colníctva na počesť výročia prvého zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu. Každoročne sa k oslavám pridávajú aj príslušníci colnej časti finančnej správy. Generálny tajomník Svetovej colnej organizácie (WCO) Kunio Mikuryia udeľuje čestné uznania tým, ktorí prispeli k naplneniu cieľom určenej témy.

Osemnásť ozbrojených príslušníkov finančnej správy získalo tohtoročné ocenenie Svetovej colnej organizácie. Naplnili totiž ciele tohtoročnej témy „Výchova budúcej generácie s dôrazom na podporu kultúry zdieľania vedomostí a profesionálnej hrdosti v colníctve“. Pri príležitosti Medzinárodného dňa colníctva bolo tiež 20 príslušníkov finančnej správy mimoriadne povýšených do hodností za vykonanie záslužného činu alebo príkladné plnenie služobných povinností. Traja zahraniční kolegovia získali zlatú medailu za vzornú službu.

Výchova budúcej generácie je pre finančnú tému dôležitou témou. V rámci generačnej výmeny finančnú správu v najbližších piatich rokoch totiž odhadom opustí približne pätina príslušníkov a zamestnancov. „Preto považujem aktuálnu tému WCO za mimoriadne dôležitú. Za najväčšie bohatstvo finančnej správy považujem práve ľudí, ktorí poctivo a lojálne slúžia Slovenskej republike a jej občanom. Prichádza tak čas, kedy sa viac než inokedy musia podeliť o svoje bohaté skúsenosti a dobré pracovné návyky s prichádzajúcou novou generáciou,“ skonštatoval pri príležitosti Medzinárodného dňa colníctva prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

WCO vidí v mladej generácii pre colnú správu veľký prínos. Vnímavejšia je napr. k najnovším technológiám, má tendenciu prikladať vysokú hodnotu ochrane životného prostredia, trvalej udržateľnosti, sociálnej zodpovednosti a inkluzívnosti a má tiež silný zmysel pre integritu. Zároveň sa však nová generácia musí prispôsobiť pracovnému prostrediu vo verejných inštitúciách, ktoré nie vždy vytvárajú priaznivé podmienky pre medzigeneračné porozumenie. Potrebuje tiež nadobudnúť skúsenosti a schopnosti, ktoré sú špecifické pre colnú správu. Za účelom náboru talentov a ich udržania, musia colné správy podľa WCO vytvoriť politiku riadenia znalostí v záujme podpory a ochrany tejto novej generácie.

WCO tiež podotkla, že colné správy by sa mali zamerať aj na prijatie organizačnej kultúry, ktorá podporuje zdieľanie znalostí, čo by napomohlo dosiahnuť ciele organizácie. Okrem toho WCO odporúča rozšíriť aj spoluprácu medzi zainteresovanými stranami v colnej oblasti a napr. aj s akademickou obcou.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(26. 01. 2023)

Archív noviniek