Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Stretnutie expertov na medzinárodné zdaňovanie

BRATISLAVA – 13. 10. 2016: V uplynulých týždňoch sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zamestnancov Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty a Specializovaného finančního úřadu. Porovnávali svoje skúsenosti v oblasti transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. 

V priestoroch Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty (DÚ VDS) sa v septembri 2016 uskutočnilo pracovné stretnutie zamestnancov tohto daňového úradu s kolegami zo Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) z Prahy. Stretnutie bolo venovaná analýze veľkých daňových subjektov z pohľadu transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. Okrem vedúcich zamestnancov sa ho zúčastnili predovšetkým kontrolóri z oddelenia medzinárodného zdaňovania a daňoví špecialisti.

Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa s postupmi vykonávania rizikových analýz daňových subjektov a prístupy k samotnému výberu daňových subjektov na daňovú kontrolu dane z príjmov so zameraním na medzinárodné zdaňovanie a transferové oceňovanie. Z výsledkov diskusie vyplynulo, že v oblasti analýzy rizík je medzi oboma úradmi veľký priestor na vzájomnú výmenu informácií a postupov, ale i to, že takáto spolupráca je žiadaná aj v oblasti DPH.

DÚ VDS vznikol v roku 2001, celoslovenskú pôsobnosť má od roku 2013. Spravuje daňové subjekty s obratom nad 40 mil. eur a finančné inštitúcie. V súčasnosti je v jeho správe cca 700 daňových subjektov.

SFÚ vznikol v Českej republike v roku 2013 a je príslušným úradom pre subjekty s obratom nad 2 mld. Kč, finančné inštitúcie a investičné fondy. Je jediným orgánom štátneho dozoru v oblasti hazardných hier v ČR. Má celoštátnu pôsobnosť. Spravuje cca 1 500 daňových subjektov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

(13. 10. 2016)

Archív noviniek