Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Medzinárodné vymáhanie nedoplatkov na daniach a clách

BRATISLAVA – 23. 7. 2013: Viac ako 200 tis. eur vymohli v mene Slovenska za prvý polrok tohto roka zahraniční exekútori. Pracovníci finančnej správy pomohli kolegom z iných štátov v 208 prípadoch.

V rámci Európskej Únie je vymáhanie finančných pohľadávok, t.j. dlhov na daniach, clách zabezpečené prostredníctvom inštitútu medzinárodnej pomoci pri vymáhaní. Okrem samotného vymáhania zahŕňa táto forma pomoci aj poskytovanie informácií a doručovanie písomností pre účely vymáhania.

Daňové a colné úrady majú teda možnosť získať úhradu dlhov aj v prípadoch, ak dlžník nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, ak dlžník vlastní na území iného členského štátu napríklad nehnuteľnosť alebo poberá mzdu či iný príjem. Zahraničné finančné správy vymohli v rámci medzinárodnej spolupráce v mene Slovenska 202 796 eur, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

Slovenské daňové a colné úrady sú často aj v pozícii poskytovateľov pomoci zahraničným finančným správam. Naši exekútori vymohli pre zahraničné finančné správy 267 638 eur.

Počet prijatých a odoslaných žiadostí o pomoc pri vymáhaní za prvý polrok tohto roka je 208:

  • 99 žiadostí o informácie,
  • 98 žiadostí o vymáhanie,
  • 11 prípadov žiadostí o doručenie písomností.

Finančná správa pri tejto forme medzinárodnej spolupráce najčastejšie spolupracuje s finančnými správami susedných krajín t.j. s Českom, Maďarskom, Rakúskom a Nemeckom.

(23. 07. 2013)

Archív tlačových správ