Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Memorandum medzi podnikateľmi a finančnou správou

BRATISLAVA – 28. 03. 2014: Finančná správa bude užšie spolupracovať aj so Slovenskou asociáciou malých podnikov (SAMP). V tomto duchu podpíšu memorandum o spolupráci. Prvou aktivitou v rámci užšej spolupráce bolo školenie ku kontrolnému výkazu DPH, ktoré poskytla finančná správa podnikateľom.

Memorandu zakotví bližšiu spoluprácu najmä v oblastiach:

  • metodických a technických školení,
  • spoločných postupov pri podávaní daňových priznaní,
  • zlepšení komunikačnej platformy medzi SAMP a finančnou správou,
  • zlepšenie osvety medzi podnikateľmi.

„Nadviazanie systematickej spolupráce umožní podnikateľom lepšie prijímať zmeny v oblasti daní a ciel.“ Zdôraznil po stretnutí prezident Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP) Vladimír Sirotka. Osobitný dôraz dali podnikatelia na kontrolný výkaz DPH. V tejto oblasti už finančná správa členov SAMP vyškolila v marci 2014. Školenie sa stretlo s veľmi pozitívnym prijatím zo strany podnikateľov a práve toto je podľa nich jedna z najdôležitejších foriem spolupráce. Podnikatelia nastolili aj otázky sankcií za chyby v kontrolnom výkaze. Prezident finančnej správy František Imrecze podnikateľom prisľúbil, že sa touto otázkou bude zaoberať.

S cieľom zlepšenia kvality účtovníctva a spracovania údajov sú podľa podnikateľov potrebné aj príslušné legislatívne zmeny. Podnikatelia aj predstavitelia finančnej správy sa na záver rokovania zhodli, že máme spoločný cieľ. „Tým je poctivé podnikanie a riadne plnenie daňových povinností.“ Skonštatoval prezident finančnej správy František Imrecze.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 131 kB; nové okno]

(28. 03. 2014)

Archív tlačových správ