Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Menej čakania – rýchlejšie služby pre klienta

BRATISLAVA – 21.06.2013: Občania aj firmy v Bratislave môžu využiť šesť pobočiek daňových úradov na vybavenie administratívy. Vyhnú sa tak čakacím lehotám.

Všetci platitelia môžu svoje administratívne podania v úradných hodinách doručiť aj na pobočkách miestne príslušných daňových úradov (DÚ):

DÚ 1 Bratislava, ul. Radlinského 37

DÚ 2 Bratislava, ul. Doktora Klementisa 10

DÚ 3, Bratislava, ul. Račianská 153/A

DÚ Malacky, Záhoracká 17

DÚ Pezinok, Moyezesová 2

DÚ Senec, Mierové námestie 17

Na pobočkách môžu občania podať akékoľvek dokumenty. Či už ide o blížiace sa daňové priznania pre daňovníkov, ktorí mali príjem zo zahraničia, podanie dodatočného daňového priznania alebo rôzne žiadosti o potvrdenia či podanie odvolania.

Ak občan podá dokumenty na týchto pobočkách je to plnohodnotný úkon.

(21. 06. 2013)

Archív tlačových správ