Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Finančná správa odovzdala ceny Merkúr 2019

BRATISLAVA – 03.12.2019: Finančná správa ocenila najlepších platiteľov dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2018. Spoločnosti získali ocenenie Merkúr 2019 za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov zo všetkých spoločností registrovaných na daňových úradoch v jednotlivých krajoch, ako aj v rámci Úradu pre vybrané hospodárske subjekty.

Zástupcovia vybraných spoločností si dnes v Bratislave prevzali ocenenie Merkúr 2019 z rúk prezidentky finančnej správy Lenky Wittenbergerovej. Išlo už o  šiesty ročník oceňovania. Ocenenie by malo byť povzbudením pre spoločnosti a motiváciou k dosahovaniu ďalších dobrých výsledkov.

Ocenené spoločnosti museli splniť nasledovné podmienky:

  • žiadny dlh na daniach,
  • žiadne nálezy z daňových kontrol nad 10 000 eur,
  • žiadne porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Za Bratislavský kraj si cenu odniesla CE – Beteiligungs-GmbH, ktorá na Slovensku pôsobí v zastúpení Lidl Slovenská republika, v.o.s.. V Banskobystrickom kraji to bola spoločnosť Capital Safety Group – Banská Bystrica, s.r.o. Najväčším platiteľom dane z príjmu v Košickom kraji bola Sténia a.s., v Nitrianskom kraji Muehlbauer Technologies s.r.o., v Prešovskom kraji Muller Textiles Slovakia, s.r.o., v Trenčianskom kraji AU Optronics (Slovakia) s.r.o., v Trnavskom kraji Gestamp Finance Slovakia s.r.o. a v Žilinskom kraji Dhollandia Central Europe s.r.o. Najvyššiu zaplatenú daň z príjmov v rámci Úradu pre vybrané hospodárske subjekty dosiahla spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s..

Finančná správa aj tejto rok udelila ocenenie Skokan roka. Toto ocenenie patrí spoločnosti, ktorá v medziročnom porovnaní 2017 a 2018 zaznamenala najväčší nárast dane z príjmu. Tento rok toto ocenenie patrí spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 310 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(03. 12. 2019)

Archív noviniek