Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa odovzdala ceny Merkúr 2022

BRATISLAVA – 26.01.2023: Finančná správa ocenila najväčších platiteľov dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2021. Spolu deväť spoločností získalo ocenenie Merkúr 2022 za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov zo všetkých spoločností registrovaných na daňových úradoch v jednotlivých krajoch, ako aj v rámci Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty (DÚ VDS). Finančná správa udelila aj ďalšiu cenu - Skokan roka.

Zástupcovia ocenených spoločností si v Bratislave prevzali ocenenie Merkúr 2022. Išlo už o deviaty ročník oceňovania. Ocenenie by malo byť povzbudením pre spoločnosti a motiváciou k dosahovaniu dobrých výsledkov. Finančná správa oceňuje každoročne jednu spoločnosť z každého kraja, resp. daňového úradu (vrátane Úradu pre vybrané hospodárske subjekty), ktorá zaplatila najvyššiu daň z príjmu.

Ocenené spoločnosti museli splniť nasledovné podmienky:

  • žiadny dlh voči štátnemu rozpočtu (žiadne daňové nedoplatky ani nedoplatky na cle),
  • žiadne doruby (nálezy) nad 10.000 eur (dodatočná daňová povinnosť),
  • žiadne porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice,
  • na základe indexu daňovej spoľahlivosti je daňový subjekt hodnotený „ako vysoko spoľahlivý“.

Finančná správa odovzdala aj ocenenie Skokan roka. Ide o ocenenie, ktoré finančná správa pravidelne udeľuje subjektu, ktorý v medziročnom porovnaní rokov 2020 a 2021 zaznamenal najväčší nárast dane z príjmu.

Ilustračná fotografia k oceneniu Merkúr 2022

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 01. 2023)

Archív noviniek