Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Finančná správa odovzdala ceny Merkúr 2018

BRATISLAVA – 13.12.2018: Finančná správa ocenila najväčších platiteľov dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2017. Dokopy deväť spoločností získalo ocenenie Merkúr 2018 za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov zo všetkých spoločností registrovaných na daňových úradoch v jednotlivých krajoch, ako aj v rámci Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty (DÚ VDS). Finančná správa udelila aj ďalšiu cenu - Skokan roka.

Zástupcovia ocenených spoločností si v Bratislave prevzali ocenenie Merkúr 2018 z rúk prezidentky finančnej správy Lenky Wittenbergerovej. Išlo o  piaty ročník oceňovania. Ocenenie by malo byť povzbudením pre spoločnosti a motiváciou k dosahovaniu dobrých výsledkov. Finančná správa oceňuje každoročne jednu spoločnosť z každého kraja, resp. daňového úradu (vrátane DÚ VDS), ktorá zaplatila najvyššiu daň z príjmu. Ocenené spoločnosti museli splniť nasledovné podmienky:

  • žiadny dlh na daniach,
  • žiadne nálezy z daňových kontrol nad 10 000 eur,
  • žiadne porušenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Finančná správa odovzdala aj ocenenie Skokan roka. Ide o ocenenie, ktoré finančná správa pravidelne udeľuje subjektu, ktorý v medziročnom porovnaní, v tomto prípade rokov 2016 a 2017, zaznamenal najväčší nárast dane z príjmu.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 307 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(13. 12. 2018)

Archív noviniek