Preskočiť na hlavný obsah

Košickí príslušníci našli drogy aj hľadanú osobu

KOŠICE – 09.01.2024: Pri bežnej kontrole vozidla taxislužby počas víkendu našli ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Košice okrem drog aj hľadanú osobu. U zákazníka taxislužby najprv objavili bielu kryštalickú látku v uzatvárateľných plastových vreckách. Po jeho neúspešnom pokuse o útek zistili, že na neho bol vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody. 

Ozbrojení príslušníci finančnej správy na košickom sídlisku Terasa kontrolovali v sobotu 6. januára motorové vozidlo. Hliadka Colného úradu Košice zisťovala, či sa v aute taxislužby nenachádza tovar, ktorý by podliehal colnému dohľadu alebo daňovému dozoru. Po negatívnej odpovedi vodiča bol oslovený aj spolujazdec, ktorého vodič označil ako zákazníka. 

Spolujazdec vyložil zo zadného sedadla na chodník čierny batoh. Vo chvíli, keď hliadka našla v jeho osobnej batožine dve priesvitné plastové vrecká obsahujúce kryštalickú látku, pokúsil sa príslušníkom finančnej správy ujsť. Použitím špeciálnej technológie na identifikáciu látok bola zistená prítomnosť zakázanej látky pervitín. Hliadke sa podarilo v spolupráci s Policajným zborom SR spolujazdca zaistiť. Príčinou pokusu o útek neboli len drogy, ale aj príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody, na ktorý bol odsúdený za iný trestný čin. 

Konaním podozrivej osoby vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu nedovolenej držby a prepravy omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov a zo spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa Trestného zákona. Uvedené podozrenia boli bezodkladne oznámené a odovzdané vecne a miestne príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní v pôsobnosti Policajného zboru SR.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 295 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(09. 01. 2024)

Archív noviniek