Preskočiť na hlavný obsah

Colnícky pes Albert odhalil nelegálnych migrantov

BRATISLAVA – 30.11.2020: Päť nelegálnych migrantov z Afganistanu sa ukrývalo v poraste v blízkosti slovensko-rakúskej hranice pri hraničnom priechode Berg. Skupinku náhodne objavil psovod pri venčení služobných psov. Aktívne sa prejavil služobný pes Albert vycvičený na obranné práce, ktorý na týchto mladých mužov z juhoázijského štátu upozornil.

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Bratislava zaznamenali dnes záchyt piatich nelegálnych migrantov z Afganistanu. Mladí muži sa ukrývali v blízkosti slovensko-rakúskej hranice pri hraničnom priechode Berg. Psovod v predpoludňajších hodinách venčil a cvičil pridelených služobných psov v okolí Viedenskej cesty v Bratislave.

Pes Albert, ktorý je vycvičený na obranné práce, aktívne upozornil na pohyb osôb. Pri ceste v poraste objavil skupinu mužov, ktorí nemali pri sebe doklady totožnosti. Za účelom zabezpečenia miesta a bezpečnosti príslušníka finančnej správy, prišli na miesto aj ďalší jeho kolegovi z colného úradu.

Záchyt migrantov ozbrojení príslušníci finančnej správy oznámili príslušníkom Policajného zboru SR, ktorí na miesto vyslali hliadky. Nájdené osoby si prevzal vecne príslušný policajný útvar.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(30. 11. 2020)

Archív noviniek