Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Milióny nelegálnych cigariet a stroje na spracovanie tabaku

BRATISLAVA, 30.08.2019: Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili ďalšie priestory, v ktorých sa nelegálne spracovával tabak. Výsledkom akcie v Slovenskej Novej Vsi je zaistených viac ako 2,5 tony tabakovej suroviny, 3,5 mil. kusov cigariet, stroje a komponenty na spracovanie tabaku.  

V stredu (28.08.2019) informovala finančná správa o zásahu príslušníkov finančnej správy z KÚFS na západnom Slovensku pre nelegálne cigarety a tabak. Kriminalisti z KÚFS prehľadali opustenú halu bývalého poľnohospodárskeho družstva v katastri obce Slovenská Nová Ves. Mali totiž podozrenie, že sa tam môžu nachádzať nelegálne tabakové výrobky.  Vďaka prehliadke zistili, že v tejto hale doposiaľ neznáme osoby spracovávali tabak, ktorý následne používali na výrobu cigariet jednej z najpredávanejších značiek na Európskom trhu. 

Pri akcii zaistili celkovo takmer 3,5 mil. kusov cigariet,  2 500 kg tabaku, stroje na sušenie a fermentovanie tabaku a rôzne ďalšie komponenty používané pri spracovávaní tabaku.  Škodu spôsobenú voči štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky na spotrebnej dani predbežne vyčíslili na viac ako 0,5 mil. eur.  

V danej veci už KÚFS vedie trestné stíhanie pre trestný čin nepovolenej výroby tabaku a tabakových výrobkov (podľa § 253 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona). Páchateľovi/páchateľom hrozí zatiaľ dvojročný trest odňatia slobody. Vyšetrovanie však ďalej pokračuje a ďalšie obvinenia ešte môžu pribudnúť.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 292 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

(30. 08. 2019)

Archív noviniek