Preskočiť na hlavný obsah

Prekazený obchod s minerálnym olejom

NITRA – 08.10.2021: Ozbrojení príslušníci Colného úradu (CÚ) Nitra zaistili minerálny olej nadobudnutý podozrivým spôsobom. Odhadovaný únik na spotrebnej dani predstavuje sumu 2 208 eur.

Príslušníci finančnej správy z CÚ Nitra vykonávali v stredu 6. októbra kontrolnú mobilnú činnosť pri Komárne a v jeho okolí. Zameriavali sa na dodržiavanie ustanovení zákonov o spotrebných daniach. Hliadka kontrolovala aj dve nákladné motorové vozidlá, ktoré prepravovali minerálny olej v množstve 6 000 litrov. Na ložnej ploche sa okrem oleja nachádzalo aj prečerpávacie zariadenie, čo vzbudilo podozrenie, že olej mohol byť nadobudnutý alebo bude použitý v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Príslušníci zistili, že olej je zafarbený do červena. Minerálny olej uvádzaný do obehu na území SR nie je povolené označovať farbivom takéhoto druhu, preto ho nitrianski príslušníci zaistili. Vodiči nákladných áut nevedeli predložiť žiadne relevantné doklady o nadobudnutí tovaru. Preverovanie ukázalo, že tovar bol nadobudnutý z tlačného remorkéra na brehu rieky Dunaj za hotovosť 2 700 eur.

Uvedeným konaním sa fyzická osoba dopustila podozrenia zo spáchania trestného činu v zmysle Trestného zákona, respektíve podozrenia zo spáchania priestupku, nakoľko nie je preukázané vysporiadanie finančných povinností vo vzťahu k uvedenému tovaru. Miera zavinenia účastníkov konania a protispoločenská ujma bude predmetom ďalšieho zisťovania. Výška spotrebnej dane zo zaisteného minerálneho oleja predstavuje sumu 2 208 eur.

Minerálny olej, ktorý sa používa ako lodná prevádzková látka pri preprave osôb a nákladov na Dunaji, čo je súčasť medzinárodnej vodnej cesty vykonávanej v rámci podnikania, je podmienečne oslobodený od dane v dotknutých členských krajinách EÚ. To je veľkým lákadlom pre ziskuchtivé osoby, ktoré sa zúčastňujú na takejto preprave. Z tohto dôvodu CÚ Nitra monitoruje dodržiavanie pravidiel prepravy osôb a nákladov na rieke Dunaj priamo na brehu ako aj pomocou služobného motorového člna na plavebnej dráhe.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 10. 2021)

Archív noviniek