Preskočiť na hlavný obsah

Pálenka z minuloročného ovocia

ŽILINA – 12.03.2021: Jednou z mála činností, do ktorých pandémia výrazne nezasiahla, je pestovateľské pálenie ovocia v registrovaných páleniciach. V Žilinskom kraji za druhý polrok minulého roka vyrobili viac ako 108 tis. litrov 100 % alkoholu. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje nárast o 33 %.

V Žilinskom kraji je zaregistrovaných 20 prevádzkovateľov liehovarníckych závodov, ktorí pália pestovateľom dopestované ovocie. Dlhodobo majú najväčšie zastúpenie v Turci a v okolí Žiliny, ale po 2 sú aj na Kysuciach, Orave a Liptove.

Platné opatrenia súvisiace s pandémiou narušili páleniciam zabehnutý systém práce, ale aj oni sa im museli prispôsobiť. Výsledkom ich aktivity bolo 108 271 litrov čistého alkoholu, ktoré za druhý polrok minulého roka vyrobili a odovzdali zákazníkom.

Colný úrad Žilina, ktorý je správcom spotrebnej dane z liehu a dohliada na ich činnosť, zaznamenal 33-% nárast množstva vyrobeného liehu oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Za ostatné roky vyhodnotil za najsilnejší rok 2018, ktorý bol bohatý na ovocie, čo sa odrazilo aj na väčšom množstve vypáleného liehu. Spomedzi ostatných krajov na Slovensku patrí v pestovateľskom pálení ovocia Žilinský kraj medzi 4 najlepšie.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(12. 03. 2021)

Archív noviniek