Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Na košickom maratóne budú reprezentanti finančnej správy

Na košickom maratóne budú reprezentanti finančnej správy BRATISLAVA – 03.10.2019: Príslušníci finančnej správy sa aj tento rok pripoja k tisíckam bežcov na trati 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach. Viac ako 220 príslušníkov finančnej správy si zmeria v nedeľu 6. októbra sily v štyroch nosných disciplínach – v maratóne, polmaratóne, korčuľovaní a štafetovom behu. Bežci z finančnej správy absolvujú v rámci najstaršieho európskeho maratónu už svoj XV. ročník rezortných majstrovstiev a zároveň aj IX. sériu stavovských medzinárodných pretekov.

Finančná správa bude aj tento rok súčasťou Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Z celkového počtu 224 bežcov z radov finančnej správy bude najpočetnejšia skupina polmaratóncov (106). Štafetových bežcov budeme mať 64 v 16-tich kompletných štafetách (mužské, ženské i mix) a korčuliarov 25. Na dlhú a ťažkú maratónsku trať sa vydá 29 bežcov, čo je v podmienkach finančnej správy úctyhodný počet. Maratónsku trať sa pokúsi zdolať aj 7 žien. Z celkového počtu štartujúcich má finančná správa 65 bežkýň. Medzi štartujúcimi je až 55 príslušníkov finančnej správy, ktorí na košickom bežeckom sviatku zažijú svoju premiéru. Vekové zloženie je rôznorodé: najstarší účastník má v občianskom preukaze rok narodenia 1954 a najmladší 1998.

Zo štatistík vyplýva, že na trati nedeľného košického maratónu bude každý 35-ty bežec v drese finančnej správy, v disciplíne maratón každý 65-ty účastník, v polmaratóne 43-í a každá 17-ta štafeta bude patriť finančnej správe. V korčuľovaní trend finančná správa ešte vylepší, a to na každého 12-teho pretekára. Dokazuje to, že príslušníci finančnej správy budú neprehliadnuteľnou skupinou aktérov košického podujatia a rezortné majstrovstvá finančnej správy sa tešia veľkej obľube. Za uplynulé ročníky sa celkový počet bežcov vyšplhal na číslo 1 345.

Tento rok medzi sebou privítajú aj 20 zahraničných kolegov z ôsmich európskych krajín. Do štartovného poľa sa pripájajú každý druhý rok, keďže toto podujatie je zaradené v kalendári športových aktivít Európskej colnej športovej asociácie (ECSA) sídliacej v Bruseli. Ak do štatistík započítame už aj tento ročník, tak doteraz prišlo na MMM do Košíc 140 zahraničných kolegov príslušníkov finančnej správy.

Tradíciu rezortných majstrovstiev finančnej správy v rámci MMM v Košiciach založilo v roku 2004 osem colníkov (z toho dvaja zahraniční účastníci z ČR, pričom len jeden účastník štartoval v polmaratóne, všetci ostatní súťažili na maratónskej trati). Spomedzi športových výkonov najviac vyčnieva Gary Pennington, reprezentujúci britskú colnú správu, ktorý v rokoch 2012 aj 2015 na trati polmaratónu dosiahol celkové 3. miesto spomedzi všetkých účastníkov MMM. Zo zoznamu „domácich“ účastníkov je „stálicou“ npor. Miroslav Smetana (CÚ Prešov), ktorý sa zúčastnil na všetkých ročníkoch a má na konte viacnásobné stavovské víťazstvá v disciplíne maratón.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(03. 10. 2019)

Archív noviniek