Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Finančná správa zaistila mobily a karty za viac ako 90 000 eur

NITRA – 08.08. 2014: Presne 673 mobilných telefónov a 86 kusov pamäťových kariet v odhadovanej hodnote viac ako 90 000 eur zaistili počas uplynulých dní pri kontrolnej akcii nitrianski colníci a zamestnanci Daňového úradu Nitra. Za porušenie predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva hrozí držiteľovi tovaru od colníkov pokuta a zničenie tovaru. Daniari môžu za zistené porušenia nechať tovar prepadnúť v prospech štátu.

Colníci počas kontroly osobného automobilu v Komárne zistili, že vodič prepravuje aj 20 kusov mobilných telefónov s označením „Samsung Galaxy“ a 86 kusov pamäťových kariet s označením „Samsung“, ktoré colníci zaistili z dôvodu podozrenia, že ide o fejky. Vodič z Maďarska nevedel, okrem prepravného dokladu, predložiť žiadne nadobúdacie doklady k tomuto tovaru.

Ak sa držiteľ tovaru a oprávnená osoba dohodnú, bude tovar zničený pod colným dohľadom. Inak bude musieť o osude tovaru rozhodnúť príslušný súd na základe podnetu držiteľa práva. Zaistený tovar, podozrivý z obchádzania predpisov o duševnom vlastníctve, bude počas tejto doby uskladnený pod dohľadom colníkov. Za porušenie predpisov hrozí v tomto prípade držiteľovi tovaru pokuta do výšky 3 319,39 eur.

Colníci o prípade informovali aj zamestnancov Daňového úradu Nitra, ktorí v uplynulých dňoch vykonali v skladových priestoroch v Komárne ďalšie kontroly. Zistili, že daňový subjekt nevie preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia určitej časti tovaru, a preto úrad rozhodol o zabezpečení 653 kusov mobilných telefónov v odhadovanej hodnote 85 000 eur, ktoré budú až do vyriešenia prípadu uskladnené v sklade colného úradu.

Ak daňový subjekt neodstráni pochybnosti, ktoré viedli k zabezpečeniu tovaru, daňový úrad rozhodne o prepadnutí tovaru v prospech štátu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB]

(08. 08. 2014)

Archív noviniek