Preskočiť na hlavný obsah

FS spustí modernizovaný tranzitný systém v druhej polovici roka 2024

BRATISLAVA – 28.06.2024: Finančná správa (FS) upozorňuje obchodnú verejnosť, že sa nemení súčasný stav a postupy v colných systémoch pre tranzit. Zavedenie nového colného informačného systému do prevádzky sa posúva na druhú polovicu roka 2024.

Zo strany Európskej komisie došlo k vydaniu nového VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA KOMISIE (EÚ) 2023/2879 z 15. decembra 2023, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (CKÚ).

Projekt NCTS P5 má stanovený nový termín nasadenia do produkčnej prevádzky v druhej polovici roka 2024.

Z pohľadu užívateľa súčasného systému pre tranzit posun termínu neznamená žiadnu zmenu súčasného stavu a vykonávaných postupov (elektronický spôsob komunikácie a rovnako aj obsah jednotlivých colných vyhlásení zostane zachovaný do momentu ukončenia prechodného obdobia).

O presnom dátume zavedenia modernizovaného tranzitného systému NCTS P5 do produkčnej prevádzky v roku 2024 budeme dotknutú verejnosť včas informovať.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Finančná správa je moderným a proklientsky orientovaným orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(28. 06. 2024)

Archív noviniek