Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Inšpirovali sme aj Moldavsko

BRATISLAVA – 19.11.2015: Finančnú správu dnes navštívili predstavitelia moldavskej daňovej správy, ktorí sa zaujímali o slovenskú daňovú asignáciu, t.j. poukazovanie podielu zaplatenej dane z príjmu vybranej neziskovej organizácii.  

Moldavská delegácia pozostávajúca s predstaviteľov Ministerstva financií Moldavska, Ministerstva spravodlivosti a Daňovej služby na čele s Anastasiou Certan, generálnou riaditeľkou Odboru daňovej a colnej legislatívy, mala príležitosť oboznámiť sa so systémom daňovej asignácie. Hlavnou témou dnešného stretnutia bola výmena informácií súvisiacich s technickou stránkou spracovania asignačnej dane, predovšetkým výpočet sumy, výška minimálnej dane, ktorú možno poukázať a spôsob použitia poukázanej dane.

Moldavsko tento rok prijalo zákon, ktorým sa poukazovanie podielu zaplatenej dane umožňuje a do praxe sa systém uvedie v priebehu budúceho roka. Naopak na Slovensku možnosť poukázať sumu zaplatenej dane z príjmu vybranej neziskovej organizácii  existuje od roku 2002. V tomto roku využilo túto možnosť viac ako 600 000 občanov, ich počet za sledované obdobie stúpol takmer dvojnásobne. Za posledný rok celková suma poukázaná neziskovkám presiahla 50 miliónov eur.

 

Rok

Počet   prijímateľov

Počet   FO, ktoré poukázali podiel zaplatenej dane

Počet   PO

Suma   poukázaná FO (tis. Eur)

Suma   poukázaná PO (tis. Eur)

Celková   suma podielov zaplatenej dane v roku (tis. Eur)

2002

4 042

341 776

3 382

2003

3 398

286 164

3 222

2004

3 829

402 057

8 364

9 159

18 896

28 055

2005

5 746

418 241

14 063

10 371

20 525

30 896

2006

7 100

446 973

17 740

11 713

25 629

37 342

2007

7 662

408 277

21 632

12 819

29 306

42 125

2008

7 759

449 909

26 691

15 036

34 144

49 180

2009

9 098

503 253

30 078

17 684

37 496

55 180

2010

9 585

467 983

26 172

15 553

28 592

44 145

2011

10 045

475 843

25 427

16 526

25 444

41 970

2012

10 711

538 814

26 621

18 548

26 146

44 694

2013

11 255

579 433

28 827

20 944

25 762

46 706

2014

11 967

603 242

30 682

21 740

30 465

52 205

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 139 kB; nové okno]

(19. 11. 2015)

Archív tlačových správ