Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Registrujete sa v Mini one stop shop

BRATISLAVA – 30. 10. 2014: Poskytovatelia napríklad telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového a televízneho vysielania sa môžu na portáli finančnej správy (PFS) registrovať na systém Mini One Stop Shop (MOSS). Ide o jednotné kontaktné miesto, ktoré im umožní podať daňové priznanie a zaplatiť daň za všetky ich dodávané služby v rámci EÚ v jedinej krajine. Ak chcú túto možnosť využívať od 1. januára, kedy zákonná úprava nadobudne účinnosť, musia dovtedy cez PFS podať žiadosť o registráciu.

Registrácia na MOSS nie je povinná, poskytovateľom zákonom stanovených služieb však uľahčí plnenie si ich daňových povinností. V prípade nevyužitia systému MOSS budú totiž musieť svojej dodané služby koncovým používateľom zdaniť v každej krajine spotreby a môže sa im stať, že budú musieť podávať až 28 daňových priznaní (teda v každom členskom štáte EU).

V prípade, že do konca roka 2014 registráciu nestihnú, hrozí im, že budú môcť využívať túto úpravu až od prvého dňa štvrťroku, ktorý nasleduje po štvrťroku, v ktorom podali žiadosť o registráciu. Znamená to, že celé 3 mesiace nebudú môcť výhody systému MOSS využívať. A keďže väčšina týchto „digitálnych“ (elektronicky dodávaných) služieb sa dodáva opakovane a nepretržite, hrozí týmto poskytovateľom, že sa budú musieť zaregistrovať v každom členskom štáte, do ktorého služby dodávajú svojim zákazníkom.

Keďže Aplikácia pre systém MOSS je dostupná cez portál finančnej správy akémukoľvek používateľovi autorizovaných elektronických služieb, nie je dôvod na vyčkávanie a na podanie žiadosti o registráciu na poslednú chvíľu.

Samotný postup podania žiadosti o registráciu je jednoduchý a jednotlivé kroky pri registrácii a návod na vyplnenie registračného formulára sú zverejnené a prístupné na webovej stránke FR SR, www.financnasprava.sk , v sekcii  eSlužby, časti Príručky a návody.

Okrem  Príručky ako používať aplikáciu MOSS nájdete v sekcii Podnikatelia a organizácie, v časti Dane – DPH – MOSS schéma, dostatočné informácie nie len k samotnej registrácii. Navyše,  pre lepšie pochopenie fungovania osobitnej úpravy MOSS-u  nájdete v príkladoch v sekcii FaQ, v kategórii DPH – MOSS, ďalšie informácie v článkoch venovaných danej problematike.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 132 kB]

(30. 10. 2014)

Archív noviniek