Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

MOSS priniesol dva milióny

BRATISLAVA – 15. 07. 2015: Vďaka osobitnej úprave MOSS -  Mini One Stop Shop, teda jednotné kontaktné miesto, pritiekli do štátnej kasy len za prvý štvrťrok roku 2015 dva milióny eur. Novinka v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorá vstúpila do platnosti od 1. januára 2015 priniesla zmeny poskytovateľom vybraných elektronických služieb. Daň zaplatia štátu, v ktorom zákazníci nimi poskytovanú službu spotrebujú.  

V postavení členského štátu spotreby bola v I. štvrťroku 2015 aj Slovenská republika. Na náš účet bola z uskutočnených dodávok digitálnych služieb na Slovensko poukázaná z iných členských štátov daň vo výške presahujúcej 2 milióny eur. O tieto prostriedky sme doteraz, pred prijatím legislatívnej úpravy MOSS prichádzali. 

Ide o služby na konečnú spotrebu napríklad stiahnete aplikáciu do mobilu, softvéry, aplikácie, e- booky, hry, dodané nezdaniteľnej osobe, teda fyzickej osobe - človeku, ktorý nepodniká.  

Pred prijatím osobitnej úpravy MOSS platilo, že miesto dodania uvedených služieb bolo v štáte, kde sídlil poskytovateľ služby a tam bola aj odvedená daň. Od začiatku tohto roka zákon stanovil, že miesto dodania je v štáte, kde býva konečný spotrebiteľ. Ak si po 1.1.2015 stiahne spotrebiteľ zo Slovenska  službu od poskytovateľa z Anglicka, anglický podnikateľ odvedie na Slovensku daň. A rovnako tak v každom štáte, kde  jeho službu využijú. Daň zostane v štáte, v ktorom dochádza k reálnej spotrebe služby. 

Využitím MOSS môžu zároveň poskytovatelia predísť viacnásobnej registrácii pre DPH v jednotlivých členských štátoch EU. Jednotné kontaktné miesto MOSS  im umožní  zaregistrovať sa vo svojej krajine a zároveň platiť daň vo všetkých štátoch, kde im plynie povinnosť. 

Do osobitnej úpravy MOSS sa doteraz zaregistrovalo 134 poskytovateľov zákonom definovaných digitálnych služieb. Zároveň pribúdajú noví poskytovatelia digitálnych služieb, pre ktorých bude II. štvrťrok 2015 prvým zdaňovacím obdobím.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

(15. 07. 2015)

Archív tlačových správ