Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké sa 23. októbra 2014 nacvičoval krízový scenár pre prípad biologickej hrozby

MICHALOVCE – 23. 10. 2014: Na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké sa 23.10.1014 uskutočnilo komplexné simulované cvičenie pre prípad biologickej hrozby, na ktorom sa zúčastnili všetky relevantné zložky orgánov štátnej a verejnej správy a ďalších organizácií, ktoré sa zaoberajú záchranárskymi činnosťami a humanitárnou pomocou. V priebehu 3 hodín sa podarilo zvládnuť krízovú situáciu pri šírení vysoko nebezpečnej nákazy, ktorej nositeľom bol jeden z cestujúcich autobusu vstupujúceho na Slovensko. Colníci, policajti a zložky integrovaného záchranného systému tak spoločne ukázali ako rýchlo a účinne sa musí konať, aby sa zabránilo priamemu šíreniu infekcie a vysoko nebezpečnej nákazy, ktorá môže znamenať priamu hrozbu pre bezpečnosť a zdravie občanov Slovenska, členských štátov Európskej únie a Schengenského priestoru.

Dňa 23. 10. 2014 sa v čase od 10:00 hod. do 13:00 hod. na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké za plnej prevádzky uskutočnilo pod vedením Krízového štábu Ministerstva zdravotníctva SR súčinnostné ukážkové cvičenie zložiek, ktoré sa podieľali na likvidácii potenciálnej biologickej hrozby.

Cieľom cvičenia bolo preskúšať nastavený systém koordinovaného postupu všetkých zložiek štátnej a verejnej správy a ďalších organizácií, ktoré sa zaoberajú záchranárskymi činnosťami a humanitárnou pomocou v prípade hrozby zavlečenia a šírenia vysoko nebezpečnej nákazy. Išlo o komplexné simulované cvičenie, keď na hraničnom priechode identifikovali jedného z cestujúcich autobusu pri vstupe na Slovensko ako podozrivého nositeľa vysoko nebezpečnej nákazy. Službukonajúci colníci a policajti na hranici ihneď po zistení podozrenia, že jeden z cestujúcich prichádzajúci z Libérie prejavuje príznaky nebezpečnej nákazy, kontaktovali integrovaný záchranný systém na jednotnom európskom čísle tiesňového volania „112“. Vzápätí zabezpečili autobus, všetkých cestujúcich a uzavreli priestor, v ktorom sa tieto osoby nachádzali až do príchodu ďalších zložiek, ktoré sa podieľali na odstránení a likvidácii hrozby nákazy. Pri ďalšom postupe Krajské operačné stredisko záchranného systému vyslalo na miesto špeciálne vybavený tzv. biohazard tím s výbavou na transporty infekčných pacientov, Hasičský a záchranný zbor a zároveň informovalo Úrad verejného zdravotníctva a Kliniku infektológie kpt. Ing. Klára Baloghová, hovorkyňa Colného úradu Michalovce, tel: +421 907 845 168, klara.baloghova@financnasprava.sk

Univerzitnej nemocnice Luiho Pasteura v Košiciach, aby boli schopní prijať podozrivého pacienta. Toho spolu s ďalšou osobou podozrivou z nákazy „transportovali“ v tzv. biovaku do nemocnice, kým na mieste vo vyhradenom priestore v špeciálnych ochranných oblekoch colníci a policajti ukončili kontrolu autobusu a cestujúcich a odovzdali všetok tovar živočíšneho a rastlinného pôvodu, ktorý by mohol byť zdrojom ďalšej nákazy na likvidáciu Štátnej veterinárnej a potravinovej správe ako nebezpečný biologický materiál. Slovenský červený kríž a humanitárna organizácia Asociácia Samaritánov SR sa postarali o ďalšie osoby ako v prípade humanitárnej katastrofy.

Po prijatých opatreniach a likvidácii možného zdroja nákazy sa cvičenie úspešne ukončilo. Prakticky to znamená, že naše zložky sú pri takejto koordinácii pripravené rýchlo a účinne zvládnuť náročnú krízovú situáciu tak, aby sa zabránilo šíreniu vysoko nebezpečnej nákazy, ktorá môže znamenať priamu hrozbu pre bezpečnosť a zdravie občanov Slovenska, členských štátov Európskej únie a Schengenského priestoru.

Pri cvičení neboli použité žiadne vzorky nebezpečných biologických ani chemických látok.

Pri cvičení boli použité nové špeciálne ochranné prostriedky záchranárskeho tímu ako biovaky, pretlakové kombinézy, ručná dekontaminačná súprava, ako aj špeciálne ochranné obleky proti chemickým a biologickým hrozbám, ktoré majú od tohto roka vo výbave colníci na hranici, ktoré odolávajú koncentrovaným anorganickým chemikáliám a ultrajemným časticiam, panoramatické masky s filtrom p3, protichemické rukavice a ďalšie. Do konca roka finančná správa plánuje na hranicu dodať aj termovízne kamery s vysokým rozlíšením, ktoré dokážu identifikovať aj zvýšenú teplotu u osôb.

Na tomto cvičení sa podieľali nasledovné zložky:

 1. Ministerstvo zdravotníctva SR - odboru krízového manažmentu, Ing. Anton Tencer, riaditeľ odboru a hlavný koordinátor cvičenia
 2. Ministerstvo vnútra SR - sekcia krízového riadenia
 3. Ministerstvo vnútra SR - hlavný lekár
 4. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 5. Úrad verejného zdravotníctva SR
 6. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
 7. Univerzitná nemocnica LP Košice
 8. Záchranná služba Košice
 9. Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 10. Hraničná inšpekčná stanica Vyšné Nemecké
 11. Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce
 12. Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance
 13. Colný úrad Michalovce / Ing. Igor Lukáč, koordinátor cvičenia na mieste vstupu a colníci na hraničnom priechode Vyšné Nemecké
 14. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
 15. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
 16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
 17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
 18. Okresný úrad Košice
 19. Okresný úrad Sobrance
 20. Slovenský červený kríž, Územný spolok Michalovce
 21. EGO Zlín s.r.o.
 22. Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva Košického kraja

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB; nové okno]

(23. 10. 2014)

Archív noviniek