Preskočiť na hlavný obsah

Najlepší výber DPH od vstupu do Európskej únie

BRATISLAVA - 8. apríl 2022 - Slovensko je vo výbere dane z pridanej hodnoty (DPH) čoraz efektívnejšie. Podľa aktuálneho prvého odhadu finančnej správy dosiahla daňová medzera DPH vlani hodnotu 12,1 % a medziročne klesla o 4,7 percentuálneho bodu. Dostala sa tak na najnižšiu úroveň za ostatných 17 rokov. Pod tento vývoj sa podpísalo najmä zlepšenie boja proti podvodom, ale aj zlepšenie plnenia daňových povinností zo strany daňovníkov.

Daňová medzera na DPH za rok 2021 v nominálnom vyjadrení klesla o 360 miliónov eur na jednu miliardu eur a v percentuálnom vyjadrení dosiahla 18- ročné historické minimum. Podpísali sa pod to viaceré opatrenia finančnej správy, ale aj zlepšenie plnenia daňových povinností zo strany daňovníkov.

V rámci finančnej správy je väčší dôraz napríklad kladený na čistenie registra platcov DPH, čím sa znižuje riziko zneužitia neaktívnych subjektov na daňové podvody. Efektívnejšia je tiež kontrolná činnosť a vymáhanie, ale aj opatrenia finančnej správy na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Paradoxom je, že výber DPH sa v minulom roku zlepšil aj napriek nepriaznivému ekonomickému vývoju. Vzrástol totiž podiel bezhotovostných platieb, či online nakupovanie, kde je menšie riziko nepriznávania tržieb.

Vývoj v oblasti vyššieho výberu DPH sa zlepšuje aj v európskom meradle, čo bol aj jeden z cieľov prezidenta finančnej správy Jiřího Žežulku po jeho nástupe do funkcie. Oproti priemeru krajín EÚ z roku 2019 vo výške 10,3 % je totiž daňová medzera na DPH za vlaňajšok vyššia už len o 1,8 p.b..

Slovensku dlhodobo patrili posledné pozície v efektivite výberu DPH spôsobené miliardovými daňovými únikmi. Som rád, že na ministerstve financií plníme svoj sľub a zvyšujeme efektivitu výberu DPH na najvyššiu úroveň od nášho vstupu do Európskej únie,“ zhodnotil súčasný pozitívny vývoj štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

Po mojom nástupe do funkcie sme si stanovili cieľ, aby medzera na DPH do roku 2024 klesla na priemer únie. Kombináciou opatrení na boj s daňovými únikmi, poctivým plnením daňových povinností zo strany podnikateľov, ale aj vďaka optimalizácii interných procesov v rámci finančnej správy sme sa k tomuto cieľu priblížili  za jeden rok. Patrí za to moje poďakovanie nielen poctivým podnikateľom, ale aj príslušníkom finančnej správy, ktorý sa na tomto výsledku podieľajú,“ skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Za tento vývoj patrí veľká vďaka všetkým, ktorí to myslia so Slovenskom poctivo. Či už ide o podnikateľov alebo ich zákazníkov. Som rád, že sa Slovensko približuje k zodpovedným európskym krajinám, kde je platenie daní otázkou cti,“ povedal podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič.

Aj napriek aktuálne pozitívnym výsledkom zostáva udržanie a ďalšie zníženie medzery v roku 2022 výzvou vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 131 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 04. 2022)

Archív noviniek