Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Slovensko má najmenej nelegálnych cigariet v EÚ

BRATISLAVA 12.06.2013: Finančná správa je v boji proti nelegálnemu obchodu s cigaretami úspešná. Podiel takýchto cigariet na našom trhu každoročne klesá a v minulom roku sme sa dostali na 0,8%, čo je najmenej z krajín EÚ.

Podľa údajov nadnárodnej tabakovej spoločnosti podiel nelegálnych cigariet na slovenskom trhu klesol zo 7,8% v roku 2008 na 2% v roku 2011. V roku 2012 to bolo dokonca iba 0,8%.

Slovensko je úspešné aj podľa štatistík ďalšieho nadnárodného výrobcu. Podiel nedomácich cigariet na slovenskom trhu bol v roku 2012 1,8%. To je výrazne menej ako napr. 22% v Rakúsku, 14,5% v Poľsku či 5,8% v Maďarsku a 3,2% v Českej Republike.

Počet zaistených cigariet:

  • 2012 - 15,2 mil. ks
  • 2011 - 33,4 mil. ks
  • 2010 - 17 mil. ks

Najviac zaistení čo do množstva zaistil Kriminálny úrad finančnej správy - 11,2 mil. ks.

Na Slovensku je najvyužívanejšia pašerácka cesta z Ukrajiny, kde je cena legálne predávaných cigariet  cca 1 €/škatuľka. Obyčajne sú okrem Slovenska cieľovými krajinami pašeráckych skupín Česko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia. Cez ukrajinskú hranicu sa okrem hraničných priechodov Vyšné Nemecké, Ubľa, Čierna n. Tisou, Maťovské Vojkovce a Veľké Slemence pašujú cigarety najmä cez „zelenú“ a „modrú“ hranicu. 

„Zelená hranica“ – prenášanie cigariet v rôzne upravených krosnách nosičmi mimo hraničných priechodov, obyčajne cez severný, hustejšie zalesnený a členitejší terén ukrajinsko-slovenskej hranice.

„Modrá hranica“ – pašovanie cigariet v rôznych gumových raftoch, alebo drevených pňoch po hraničných riekach Tisa a Uh. Tieto sú spúšťané z ukrajinskej strany na lane a následne na slovenskej strane  sú zachytávané.

(12. 06. 2013)

Archív tlačových správ