Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Najvyšší predstavitelia colných správ z 29 krajín rokujú na Slovensku

BRATISLAVA – 28. 05. 2015: Ďalšie smerovanie colných správ v rámci európskeho regiónu je témou 82. zasadnutia generálnych riaditeľov z 29 krajín vrátane Turecka. Dnes sa začalo v Bratislave. Dvojdňové rokovanie s názvom Club Meeting organizuje Finančné riaditeľstvo SR za účasti zástupcov Európskej komisie. O aktuálnych témach colníctva diskutuje viac ako 70 hostí.  

Jedna z kľúčových tém rokovania súvisí s infraštruktúrou hraničných priechodov na vonkajšej hranici EÚ a jej financovaním. Diskutuje sa aj o reforme riadenia colnej únie, ktorá je aktuálnou otázkou pri rozhodovaní o jej ďalšom smerovaní. Zástupca Lotyšska uviedol závery prijaté európskou radou k reforme colnej únie, na ktorú nadviazala prezentácia o Únijnom Colnom kódexe, aktuálnom stave jeho uplatňovania a revízií colných blueprintov (odporúčaní). 

Ďalšou témou rokovania je oblasť colnej spolupráce. V rámci tohto bloku sa hodnotil súčasný stav spolupráce s ukrajinskými colnými orgánmi. Finančná správa oboznámila účastníkov rokovania o zriadení školiaceho strediska na odhaľovanie rádioaktívnych materiálov. Maďarská daňová a colná správa predstavila činnosť a ciele Medzinárodného vzdelávacieho strediska pre vyšetrovanie finančnej kriminality. Na zasadnutí sa okrem iného prezentovali aj príklady úspešnej spolupráce krajín V4 v oblasti odhaľovania podvodov pri minerálnych olejoch. 

História zasadnutí siaha až do roku 1959. Vtedy sa uskutočnilo prvé stretnutie tohto charakteru v Belgicku. V tomto roku sa koná v poradí už 82. zasadnutie generálnych riaditeľov colných správ členských štátov EÚ a Turecka, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 70 hostí z 29 krajín vrátane zástupcov Európskej komisie. 

Slovenská republika má po prvýkrát v histórii možnosť hostiť toto významné podujatie. Finančné riaditeľstvo SR chce využiť túto jedinečnú príležitosť na úspešnú prezentáciu, ako aj na prehĺbovanie bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov, obzvlášť v dôležitom období príprav krajiny na predsedníctvo v Rade EÚ. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa zasadnutie uskutočňuje v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(28. 05. 2015)

Archív tlačových správ